Wydarzenia na "Szaserów" - archiwum

Rok szkolny 2017/2018

Innowacja pedagogiczna - "Malowane nutki"

Kolejne zajęcia w ramach Innowacji pedagogicznej Malowane Nutki .... – narodowe, – niepodległościowe, – wolnościowe! poświęcone były znakomitemu kompozytorowi muzyki polskiej II połowy XIX wieku – Stanisławowi Moniuszce. Uważa się go za twórcę polskiej opery narodowej. Najwybitniejsze dzieło Moniuszki, „Straszny dwór” w zamyśle  kompozytora miało podnosić Polaków na duchu po upadku powstania styczniowego. Wystawianie oper w tym czasie było wielką manifestacją narodu polskiego przeciw zaborcy, ważnym wydarzeniem artystycznym. Ogromne powodzenie oper, szczególnie „Halki” i  „Strasznego dworu” uczyniło  z Moniuszki kompozytora prawdziwie narodowego.

 

Niezwykle ważną część  twórczości Stanisława Moniuszki  zajmują pieśni (ok. 300) zebrane w 12 „Śpiewnikach domowych”, w których można odnaleźć rytmy mazura, poloneza i krakowiaka.

 

Uczniowie szkoły szpitalnej w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów poniedziałkowy poranek, 4 czerwca 2018 r. rozpoczęli od słuchania muzyki odzwierciedlającej miłość ojczyzny i polskość. Poznali życiorys polskiego patrioty, Stanisława Moniuszki,  który zasłynął jako zdolny kompozytor, wybitny dyrygent i znakomity pedagog. Dzieci wysłuchały  pieśni „Stary kapral”, „Złota rybka”„Pieśń wieczorna”. Obejrzały fragmenty oper „Straszny dwór”„Halka”, wspólnie zaśpiewały pieśń „Prząśniczka”.

 

Uczestnicy zajęć z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali zagadki muzyczne i wybrali się na wirtualny spacer, by zobaczyć niezwykle okazałą Salę Moniuszki w Teatrze Wielkim Opery Narodowej, jedną z największych scen na świecie. Uczniowie usłyszeli również trzygłosowy kanon „Wlazł kotek na płotek”. Moniuszko był pierwszym kompozytorem, który skomponował ten utwór na bazie popularnej melodii. W czasie zajęć dzieci wykonały prace plastyczne zainspirowane wysłuchanymi utworami (rysunek kredką). Spotkanie zakończyło się wysłuchaniem uwertury fantastycznej „Bajka”

 

Dzień dziecka na Szaserów

Dzień Dziecka to święto oczekiwane przez wszystkie dzieci, bardzo często wiąże się

z różnymi zabawami, wycieczkami, piknikami i masą innych atrakcji. Czasami bywa tak, że niektórzy z nas spędzają je w szpitalu. Ale nawet tu dorośli pamiętają o nim. Tak też było i w tym roku w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej w Wojskowym Instytucie Medycznym.                                                                                                                       

Już od rana wiedzieliśmy, że po zabiegach i badaniach czekają na nas z tej okazji niespodzianka. Po obiedzie nasza ciekawość została zaspokojona. Nasze nauczycielki zaprosiły nas do świetlicy. Tu czekały Panie z Fundacji The Institute of Strategy and Development, które przygotowały dla nas  różne owoce, słodycze i napoje. Po chwili okazało się, że to tylko część niespodzianki. Przyszli do nas kolejni goście – Pani minister Elżbieta  Bojanowska i Dyrektor WIM gen. Grzegorz Gielerak. W czasie tego spotkania malowaliśmy farbami koszulki, pani minister złożyła na nich swój autograf, rozmawialiśmy o naszych zainteresowaniach, marzeniach, zwierzętach i planach na zbliżające się wakacje. Dostaliśmy także  prezenty -  gry planszowe, maskotki, słodycze, wojskowe worki i kubki, i wiele innych drobiazgów w kolorach moro. Za wszystkie bardzo serdecznie dziękujemy naszym gościom.

 

Dzień Matki

W przeddzień Święta Matki uczniowie naszej szkoły zebrali się razem, aby własnoręcznie przygotować upominki dla swoich mam. Tymi prezentami były własnoręcznie wykonane wielobarwne kwiaty z papieru oraz laurki. W czasie zajęć na twarzach wszystkich dzieci widać było skupienie, ponieważ chciały jak najlepiej wykonać powierzone im zadanie. Mamy nadzieję, że wszystkie mamy doceniły wysiłek włożony w wykonanie tych pięknych prezentów i Dzień Matki przebiegał w radosnych nastrojach.  

 

 

Myj ręce! - To ważna sprawa!

"Myj ręce! To ważna sprawa!" - to tytuł konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży zorganizowanego w naszej szkole w związku z obchodzonym 5 maja Światowym Dniem Higieny Rąk.

Mogli w nim brać udział wszyscy nasi podopieczni, uczestniczący w kwietniowych zajęciach wychowawczych w Szpitalu Dziecięcym Niekłańska i w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej w WIM.

Celem konkursu było m. in.:

– zapoznanie dzieci i młodzieży ze skutkami braku higieny rąk,

– popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat chorób przenoszonych za pośrednictwem rąk,

– zachęcenie dzieci do dbałości o własne zdrowie, a zwłaszcza o higienę osobistą,

– pobudzenie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży.

 

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu plakatu zwracającego uwagę na rożne aspekty higieny rąk i konsekwencji jej braku. Prace zgłaszano w czterech kategoriach:

– przedszkole,

– szkoła podstawowa klasy I-III,

– szkoła podstawowa klasy IV-VI,

– klasy VII szkoły podstawowej, gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

 

Po dokonaniu oceny złożonych prac konkursowych jury nagrodziło 4 plakaty nagrodami głównymi – po 1 z każdej kategorii, przyznało także 12 wyróżnień. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Zgłoszone do konkursu plakaty zostały zawieszone na tablicach edukacyjno – informacyjnych w Wojskowym Instytucie Medycznym.

 

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji WIM za ufundowanie nagród dla laureatów.

Innowacja pedagogiczna Malowane nutki

23 kwietnia 2018 roku w Klinice Pediatrii, Alergologii i Nefrologii w Wojskowym Instytucie Medycznym rozpoczęliśmy realizowanie Innowacji pedagogicznej Malowane Nutki .... – narodowe, – niepodległościowe, – wolnościowe!

 

Ideą innowacji jest połączenie lekcji muzyki i zajęć wychowawczych. Podjęte przez nauczycieli działania mają na celu rozszerzenie zakresu oddziaływań terapeutycznych w połączeniu z przekazem ważnych treści edukacyjnych i wychowawczych związanych z kształtowaniem tożsamości narodowej uczniów naszej szkoły. Pomogą osiągnąć główny cel naszej placówki, w którym „Nauka ma bawić, a zabawa uczyć”.

 

Zajęcia muzyczno-plastyczne będą prowadzone raz w miesiącu. Zaplanowaliśmy realizację 10 bloków tematycznych, których treści pozwolą nam włączyć się do obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Formy pracy mają na celu zachęcić uczniów do poznawania historii Polski, a także promować postawy obywatelskie oparte na patriotyzmie i szacunku do tradycji niepodległościowej.

 

Temat pierwszych zajęć – Polska pieśń patriotyczna – „Rota” był okazją do przedstawienia dwóch wybitnych osobowości. W czasie zajęć uczniowie poznali ważne fakty związane z życiem i twórczością literacką Marii Konopnickiej, która w 1908 roku napisała wiersz p.t.: „Rota”, a także informacje na temat działalności kompozytorskiej Feliksa Nowowiejskiego, który w 1910 roku napisał do niego muzykę.

 

Podczas lekcji uczniowie rozwiązywali krzyżówkę, poznali różne znaczenia słowa rota. Później wysłuchali, zagranej przez nauczycielkę na flecie poprzecznym, melodii Roty. Obejrzeli multimedialne nagrania koncertów przedstawiających kompozycje sceniczne (na chór i organy) Feliksa Nowowiejskiego Ojczyzna Op. 36 i Król Wichrów.

 

Ostatni etap zajęć polegał na wykonaniu pracy plastycznej o tematyce patriotyczno-narodowej zainspirowanej przedstawionymi podczas lekcji wiadomościami i wysłuchanymi utworami. W czasie pracy uczniowie słuchali kolejnych kompozycji tego autora m.in.: Pieśni o chmielu, Odejdź Jaśku od okienka, Hymnu do Bałtyku.

Wielkanocne spotkanie na Szaserów!

W piątek 23 marca 2018 roku delegacja uczniów i nauczycieli naszej szkoły spotkała się z Dyrektorem WIM gen. Grzegorzem Gielerakiem, Dyrektorem ds. naukowych płk. Markiem Rękasem i Komendantem ppłk. Arturem Bachtą. Marika, Ania, Ola i Mateusz zaprezentowali przygotowany na tę okazję program artystyczny. Ola w imieniu uczniów, rodziców i nauczycieli złożyła obecnym świąteczne życzenia. Uczniowie wręczyli Panom przebiśniegowe stroiki i wielkanocne karty - wykonane przez młodych pacjentów. Generał Gielerak serdecznie podziękował za pamięć, życzenia i piękne upominki. Poinformował uczniów, że to już dziesiąty rok, kiedy spotyka się z przedstawicielami dzieci i młodzieży Kliniki Pediatrii. Złożył uczniom życzenia świąteczne, przekazał na ich ręce słodycze i materiały plastyczne dla będących w szpitalu dzieci. Prosił o podzielenie się słodyczami z tymi,  którzy zostali w oddziale, a także o przekazanie życzeń pacjentom pediatrii,  rodzicom i wszystkim nauczycielom. Tego dnia odwiedziliśmy także Panie pracujące w sekretariacie i w kancelarii.

 

W poniedziałek składaliśmy życzenia Kierownikowi Kliniki Pediatrii Panu doktorowi Kalickiemu, lekarzom, pielęgniarkom, a także Paniom sekretarkom i personelowi pomocniczemu naszego oddziału. Wszystkim wręczyliśmy wielkanocne kartki i bukiety przebiśniegów.

Powitanie wiosny

Dzień 21 marca, tak jak każdy dzień pobytu w szpitalu rozpoczęliśmy od badań i rozmów z lekarzami. Potem przyszły po nas nasze panie nauczycielki, razem poszliśmy do świetlicy. Tu zaczęła się dla nas miła część pobytu w instytucie, kontynuowaliśmy rozmowę na temat zmian zachodzących teraz w przyrodzie. Już poprzedniego dnia dowiedzieliśmy się w czasie zajęć o początku astronomicznej wiosny, poznaliśmy zwiastujące ją kwiaty, robiliśmy przebiśniegi.

 

Dziś rozmawialiśmy o zwyczajach związanych z pożegnaniem zimy. Podzieliliśmy się na trzy grupy. Pierwsza miała za zadanie ozdobić Marzannę, druga robiła przebiśniegi, trzecia rysowała portrety pani Wiosny. Bardzo żałujemy, że nie mogliśmy wyjść na spacer, by zgodnie z tradycją wrzucić Marzannę do rzeki, żeby popłynęła do morza. Ale i tak uważamy, że przywitaliśmy kalendarzową wiosnę. W czasie zajęć mieliśmy także okazję sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując związane z tematem zagadki i krzyżówki. Potem wszyscy przyłączyli się do robienia przebiśniegów, gdy było ich już dużo, zrobiliśmy z nich stroiki, które później, podczas składania życzeń wielkanocnych, będą wręczone personelowi oddziału

Kolędnicy w WIM

W czwartkowe popołudnie 4 stycznia do Kliniki Pediatrii na Szaserów przyjechali Kolędnicy, a wśród nich: Anioł, Diabeł, Gospodyni, Pasterz, Góralka i Król. Wszyscy ubrani byli w piękne stroje, mieli ze sobą dużą gwiazdę, figurkę Dzieciątka Jezus, szopkę i inne rekwizyty. W czasie inscenizacji przedstawili nam historię narodzin Zbawiciela w Betlejem i powitania go tam przez ludzi. Podczas jasełek wspólnie śpiewaliśmy kolędy i pastorałki. Po spotkaniu w świetlicy nasi goście odwiedzili dzieci w salach. Mali pacjenci, rodzice i personel medyczny byli bardzo zadowoleni z możliwości obejrzenia występów Kolędników, chętnie z nimi rozmawiali, prosili o wspólne zdjęcie. Wszystkie postacie budziły duże zaintere-sowanie. Na zakończenie Król częstował widzów słodyczami.

Spotkanie bożonarodzeniowe u Dyrektora WIM

W środę 20 grudnia 2017 roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia delegacja uczniów, rodziców i nauczycieli spotkała się z Dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycznego gen. Grzegorzem Gielerakiem. Na spotkaniu byli także obecni Komendant CSK MON WIM ppłk. Artur Bachta i jego zastępca ppłk. Jarosław Kowal. Nasze koleżanki i kolega z klasy trzeciej zaprezentowali obecnym krótki program artystyczny, wręczyli wykonane przez młodych pacjentów choinki i okolicznościowe kartki.

Generał Gielerak życzył wszystkim dzieciom powrotu do domu, radosnych świąt spędzonych wśród najbliższych i miłych niespodzianek zostawionych pod choinką przez św. Mikołaja. Pan Dyrektor przekazał naszym kolegom kosz ze słodyczami dla przebywających w szpitalu dzieci i materiałami plastycznymi do naszej świetlicy. Potem odwiedziliśmy także Panie w sekretariacie i pracowników kancelarii.

Po powrocie do Kliniki pediatrii, alergologii i nefrologii przekazaliśmy obecnym tam dzieciom i rodzicom życzenia świąteczne od Pana Dyrektora. Wszystkich poczęstowaliśmy słodyczami, każdy dostał czekoladowego Mikołaja, różne cukierki i gumy do żucia. Tego samego dnia składaliśmy życzenia pracownikom naszej Kliniki: lekarzom, pielęgniar-kom, personelowi administracyjnemu i pomocniczemu. Odwiedziliśmy także Panią Annę Rejmanowską – naczelną pielęgniarkę, która obdarowała nas długopisami, odblaskowymi smyczami i cukierkami. My zaś wręczyliśmy wszystkim piękne kartkami i choinki.

Spotkanie opłatkowe

Późnym popołudniem 20 grudnia 2017 r. zebraliśmy się w naszej świetlicy, by zgodnie z tradycją uczestniczyć w uroczystym Spotkaniu Opłatkowym. Obecni na nim uczniowie, rodzice i nauczyciele mieli okazję porozmawiać o znanych im tradycjach, i zwyczajach związanych z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia. Pani katechetka przekazała nam wiele informacji z tym związanych. Wysłuchaliśmy także wierszy przygotowanych z tej okazji przez naszych kolegów.

Gdy za oknami zrobiło się już ciemno, a na niebie pojawiła się pierwsza gwiazda rozpoczęliśmy główny punkt naszego spotkania. Wysłuchaliśmy Ewangelii św. Łukasza opisującego narodziny Jezusa w Betlejem. A potem przebywający w świetlicy wzięli do rąk podarowany nam przez księży kapelanów opłatek, by symbolicznie przełamać się nim ze wszystkimi obecnymi. Mieliśmy też okazję złożyć sobie wzajemnie świąteczne życzenia. Później przy akompaniamencie fletu śpiewaliśmy kolędy, poznaliśmy także okoliczności powstania niektórych z ich. Na zakończenie spotkała nas mila niespodzianka – upominki od św. Mikołaja.

Mikołaj pamięta - Pani minister w WIM

Środę 13 grudnia 2017 roku będziemy jeszcze długi czas dobrze pamiętać. Tego dnia Klinikę Pediatrii, Nefrologii i Alergologii odwiedziło wiele osób. W południe przyjechały do nas Panie z Fundacji The Institute of Strategy and Development, które razem z naszą nauczycielką przygotowały w świetlicy materiały do zajęć i spotkania, które miało się odbyć trochę później.

Kiedy w korytarzu pojawiło się dużo dziennikarzy i fotoreporterów, wiedzieliśmy, że za chwilę przyjdzie nasz oczekiwany gość Pani Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przywitali ją Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. Grzegorz Gielerak i Kierownik Kliniki dr Bolesław Kalicki.

Na początku Pani Minister rozmawiała z dziennikarzami, potem przyszła do świetlicy, gdzie już na nią czekaliśmy. Serdecznie przywitała się z każdym z nas, potem usiadła przy stole i razem zaczęliśmy dekorować pierniki. W czasie zajęć mieliśmy okazję porozmawiania o tradycjach związanych z Bożym Narodzeniem. Słuchaliśmy także bajki o choince rosnącej na dalekiej północy obok domu św. Mikołaja, który osobiście pojawił się w naszym szpitalu. Dostaliśmy piękne prezenty – pluszowe misie, puzzle, książki, słodycze, a na świetlicę: różne gry planszowe, notesy i dużo kredek. Kiedy my zdobiliśmy kolejne pierniki i bombki Mikołaj i Pani Minister poszli odwiedzić w salach dzieci, które nie mogły przyjść do świetlicy. Potem św. Mikołaj odjechał, ale Pani Rafalska jeszcze do nas wróciła. Mieliśmy wtedy okazję po-prosić ją o pamiątkowe zdjęcia, wpisy do książek, podziękować za odwiedziny i wręczyć wykonaną przez nas kartkę świąteczną.

Słuchaliśmy także porad doktora Pomidora i siostry Walentyny Apsik z Fundacji Czerwone Noski Klown w Szpitalu. Bardzo podobały się nam ich nietypowe badania oraz zalecenia medyczne, które wzbudziły wielką radość u obecnych. Chętnie delektowaliśmy się owocami, napojami i słodyczami podarowanymi przez właściciela sieci Biedronka.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za organizację tego wydarzenia. Cieszymy się, że mogliśmy w nim uczestniczyć.

Mikołajki i Zaczytani na Szaserów

6 grudnia to jedna z ulubionych dat w roku szczególnie dla dzieci. Obchodzone w tym dniu Mikołajki sprawiają wszystkim wiele radości. Są okazją do pierwszych w danym roku spotkań ze św. Mikołajem i jego pomocnikami. Tak też było w Klinice Pediatrii WIM.

Jako pierwsza przyszła do nas pani Ewa Krawczyk z Fundacji Zaczytani. Po chwili pojawiły się w naszej świetlicy jeszcze dwie panie współpracujące z Fundacją: aktorka pani Paulina Holtz i pani Agnieszka Mrozińska z Soho Factory.

W czasie spotkania pani Paulina Holtz czytała fragmenty „Przygód Pluszowej Misi”– Katarzyny Małeckiej, rozmawiała z obecnymi o ich ulubionych książkach, zainteresowaniach i marzeniach, opowiadała także o sobie, wpisywała okolicznościowe dedykacje upamiętniające jej wizytę u nas.

Kolejną niespodzianką była wizyta elfa, którego w swoim zastępstwie przysłał święty Mikołaj. Elf wręczył zebranym prezenty – książki, zakładki i znaczki z sowami, ilustrowaną mapę ciekawych miejsc w Warszawie (korzystając ze specjalnego hasła można z nią wejść z całą rodziną do Muzeum neonów). Dostaliśmy także różne gry planszowe do świetlicy, kolejną półkę i dużo ciekawych książek. Nasi goście odwiedzili w salach także te dzieci, które ze względów medycznych nie mogły uczestniczyć w ogólnym spotkaniu.

 

Serdecznie dziękujemy za odwiedziny i prezenty.

Andrzejki w WIM

29 listopada późnym popołudniem w wigilię imienin św. Andrzeja, tak jak w poprzednich latach, zebraliśmy się w naszej świetlicy i zgodnie z tradycją rozpoczęliśmy Wieczór Andrzejkowy. Nasze pierwsze zadanie polegało na rozwianiu krzyżówki, później nasz starszy kolega i po nim pani opowiedzieli nam o historii tego dnia i o jego patronie. W tym czasie za oknami zrobiło się już bardzo ciemno i rozpoczęliśmy wieczór wróżb. Przebywające w świetlicy dzieci, młodzież i mamy miały okazję pomyśleć swoje marzenie i dzięki wróżbie spojrzeć w przyszłość by sprawdzić, czy się spełni. Magiczny kręg, Serce imion, andrzejkowe patyczki, złoty grosik i numerologia i inne były okazją do kolejnych wróżb. Najwięcej radości dostarczyło wszystkim lanie wosku. Wieczór zakończyliśmy wyścigiem butów.

KAMISHIBAI - projekt WIE na Szaserów

24 października w świetlicy pediatrii odbyło się koleje przedstawienie wykorzystujące skrzynkę kamishibai. Obecne w sali dzieci i ich opiekunowie poznali historię Kamishibai - teatru ilustracji wymyślonego dawno temu w Japonii. Zebrani usłyszeli również różne informacje o Francji, a szczególnie o jej stolicy. Przenieśli się tam za sprawą Lwa, który opuścił sawannę i przyjechał do Paryża. Razem z nim wszyscy wędrowali i poznawali to piękne miasto.

Po wysłuchaniu opowiadania o Lwie w Paryżu uczniowie słuchali nagrań utworów muzycznych skomponowanych przez francuskich autorów wśród nich m.in.: „Bolero” Maurycego Ravela, „Światło księżyca” Claude Debussy, „Kukułka” Louisa Claude Daquina.

Dużo radości zebranym w świetlicy, a później także tym uczniom, który musieli zostać w salach, sprawiły zajęcia plastyczne. Korzystając z szablonów, kolorowego brystolu, włóczki i kleju wykonali makiety lwów.

Przedstawienie zrealizowano w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych - projekt Ze skrzynką kamishibai poznajemy kraje świata.

"

KAMISHIBAI - spotkania z teatrem na Szaserów

We wtorek 26 września w naszej świetlicy mieliśmy okazję obejrzeć nietypowe przedstawienie. Poznaliśmy Kamishibai - teatr ilustracji. Dowiedzieliśmy się od Pań prowadzących zajęcia, że wymyślili go dawno temu Japończycy. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy informacji o tym odległym kraju. Obejrzeliśmy także przedstawienie o Kosmicie, który razem z rodzicami przyleciał na naszą planetę.

Ten mały Kosmita mieszkając na Ziemi tak jak my musiał chodzić do szkoły. Było to dla niego bardzo dziwne. Nie rozumiał wielu naszych zachowań, bo zwyczaje na jego Planecie były zupełnie inne. Będąc w szkole poznał m.in. „magiczne słowo”Przepraszam i nasze ziemskie sposoby powitania. Po wysłuchaniu pierwszej części „Historii o zwykłym Kosmicie, który stał się niezwykłym uczniem” rozmawialiśmy z Paniami o magicznych słowach i ich działaniu. Wspólnie zastanawialiśmy się jakie przygody opowie nam ten mały Kosmita w następnych częściach. Zrobiliśmy do tych historii nasze ilustracje.

Spotkanie to odbyło się ramach projektu WIE Ze skrzynką kamishibai poznajemy kraje świata - aktywizujące spotkania uczniów SP nr 282 w oddziałach szpitalnych.

Witaj Szkoło !

4 września zebraliśmy się w świetlicy Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii WIM, aby uroczyście rozpocząć Nowy Rok Szkolny. Powitały nas pracujące tu nauczycielki. Wysłuchaliśmy okolicznościowych wierszy w wykonaniu jednej z uczennic. Mieliśmy okazję opowiedzieć o swoich, niestety już minionych, wakacjach. Rozmawialiśmy także o zasadach bezpiecznego poruszania się podczas drogi do szkoły, znaczeniu elementów odblaskowych i zasadzie ograniczonego zaufania. Uczestniczyliśmy w konkursie wiedzy o zasadach ruchu drogowego. Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymaliśmy upominki – m. in. elementy odblaskowe, przybory szkolne, książki i puzzle.

Rok szkolny 2016/2017

Konkursy literackie (Szaserów)

Uczniowie naszej szkoły chętnie sprawdzają swoje możliwości i biorą udział w konkursach literackich. Pozwalają one rozwinąć im twórczą wyobraźnię oraz zaprezentować swoje umiejętności pisania ciekawych tekstów. Przy okazji promują one także czytelnictwo i zachęcają do sięgnięcia po książkę. I nawet wtedy, gdy prace uczniów nie są nagradzane, to jednak sam fakt napisania dobrego tekstu daje im dużo satysfakcji z tego, że potrafią dobrze posługiwać się naszym językiem ojczystym.

 

Cieszymy się więc z tego, że nasza uczennica z klasy trzeciej gimnazjum BLANKA KOŚCIŃSKA zdobyła wyróżnienie w konkursie literackim dla szkół szpitalnych „DOBRZE WIDZI SIĘ TYLKO SERCEM. NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE DLA OCZU”, a Zofia Natucka z klasy piątej szkoły podstawowej otrzymała podziękowanie za udział w ogólnopolskim konkursie literackim „POPISZ SIĘ TALENTEM” zorganizowanym przez Wydawnictwo „Nowa Era”.

 

Nauczyciel (opiekun): Małgorzata Kazimierz-Drażba

Fundacja Zaczytani z książkami na Szaserów

Szóstego czerwca Fundacja „Zaczytani” po raz kolejny odwiedziła Klinikę Pediatrii, Nefrologii i Alergologii w WIM. Po zakończeniu Wielkiej Zbiórki Książek 2017 pod patronatem Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta m.st. Warszawy Pani Nawrocka uroczyście przekazała półkę, a razem z nią dużo ciekawych książek. Spotkanie zaszczycił Ambasador Fundacji Zaczytani.org pan Cezary Harasimowicz, który przeczytał zebranym w świetlicy oddziału dzieciom i rodzicom fragmenty swojej książki zatytułowanej „Uśmiech”. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali ekspresyjnej interpretacji tekstu o losach dziewczynki, o imieniu Tekla. Dzieci chętnie dokończą lekturę tego opowiadania, a spośród przekazanych przez Zaczytanych darów wyszukały kolejne interesujące je książki. Wielka Zbiórka Książek prowadzona przez naszych Gości zorganizowana był już po raz trzeci. Ma za zadanie rozbudzać chęć pomagania, poczucie odpowiedzialności i zaufania, a także wiarę w drugiego człowieka. Dzięki niej dzieci, przebywający w szpitalach, mają możliwość przeżycia niesamowitych przygód czytelniczych, które pomagają im w walce z bólem i smutkiem. Serdecznie dziękujemy Fundacji Zaczytani, Patronom Akcji, a najbardziej wszystkim dorosłym i dzieciom, którzy przekazali swoje książki. Z całą pewnością będą one chętnie czytane, a to pozwoli przenieść się przebywającym w szpitalu dzieciom w świat wyobraźni, gdzie nie będzie przykrych badań i zabiegów.

Dzień Dziecka w Wojskowym Instytucie Medycznym

Pierwszego czerwca Dyrektor WIM Grzegorz Gielerak wraz z komendantami szpitala: Januszem Hałką i Grzegorzem Kade odwiedzili pacjentów Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii. Panowie przyszli złożyć życzeniami przebywającym tu dzieciom z okazji ich Święta. Dyrektor w imieniu własnym i Dyrekcji składając obecnym w świetlicy życzenia, powiedział m.in. „ Przede wszystkim życzę zdrowia oraz tego, aby w szkole i życiu układało się Wam jak najlepiej, byście kochali swoje rodzeństwo i swoich rodziców oraz abyśmy kolejny raz w dniu Waszego święta mogli spotkać się już poza szpitalem”. Wraz z życzeniami Dyrektor przekazała dzieciom drobne upominki. Wśród nich znalazły się ozdobne dyplomy z życzeniami, wojskowe czapki i koszulki, kolorowanki, komiksy, książki, różne elementy odblaskowe i słodkie krówki i jeszcze kilka drobiazgów. Wszystkie upominki były tematycznie związane z wojskiem. Pan Dyrektor i ordynator Kliniki odwiedzili w salach także tych pacjentów, którzy nie mogli przyjść do świetlicy. Serdecznie dziękujemy za odwiedziny, życzenia i prezenty.

Kamishibai na Szaserów

31.05.2017 roku zobaczyliśmy kolejne przedstawienie wykorzystujące skrzynkę Kamishibai. Tym razem, za sprawą pani Uli Ziober autorki tekstu i ilustracji ”Bajki o gąsienicy, która zamieniła się w motyla i o tym dlaczego ptaki wiją gniazda” przenieśliśmy się do Australii. Poznaliśmy uczynną Gąsienicę, Dobrego Ducha Barabaja, podstępnego ptaka Willego i życzliwą Jaszczurkę. Przed wysłuchaniem bajki dowiedzieliśmy się, że Kamishibai to teatr ilustracji wymyślony dawno temu w odległej Japonii. Panie pokazały nam różne przedmioty związane z Australią. Bardzo podobały się nam instrumenty muzyczne, mogliśmy sprawdzić jakie wydają dźwięki, udało się nam nawet wspólnie zagrać wymyślony przez nas utwór. Rozmawialiśmy jeszcze o Aborygenach, czyli rdzennych mieszkańcach Australii, zwierzętach i roślinach, które można spotkać w buszu. Jest ich bardzo dużo, a niektóre są bardzo dziwne i niebezpieczne. Po obejrzeniu bajki zabraliśmy się do malowania nowych plansz do tej historii. Robiliśmy to w taki dziwny sposób, stawialiśmy różnej wielkości kolorowe kropki, tak jak to było na rysunkach w tej skrzynce. Panie wytłumaczyły nam, że pani, która wykonała te ilustracje, zdobiła to na wzór malowideł robionych przez Aborygenów. Oni tak malowali nawet swoje ciała, a my następne plansze ze zwierzętami i roślinami. Następnego dnia, kiedy nasze prace były już suche, włożyliśmy je razem z innymi do skrzynki. Potem, każdy kto miał ochotę, mógł wystąpić przed innymi dziećmi i rodzicami. Czytaliśmy bajkę i dodawaliśmy do niej wymyślone przez siebie historie. Wszystkim bardzo podobały się takie zajęcia.

Konkurs literacki

Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w różnych konkursach. W tym roku szkolnym mieli okazję uczestniczyć m.in. w konkursie literackim zorganizowanym przez Ośrodek Hospicjum Domowe w Warszawie. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że nasza uczennica, gimnazjalistka Wiktoria Windak zajęła w nim pierwsze miejsce. Oprócz satysfakcji z wygrania w konkursie Wiktoria mogła ucieszyć się także z nagród, które otrzymała. A były to, oprócz oczywiście dyplomu, ciekawa książka oraz karta prezentowa do zrealizowania w Empiku. Wiktorio, gratulujemy serdecznie sukcesu!

 

Nauczyciel (opiekun): Małgorzata Kazimierz-Drażba

Dzien matki

Jest taki jeden, szczególny dzień w roku, w którym nasze Kochane Mamy mają swoje święto. Uczniowie naszej szkoły postanowili go uczcić najlepiej, jak potrafią. Dlatego zdecydowali się obdarować swoje Mamy prezentami, ale nie takimi kupionymi w sklepie, tylko zrobionymi własnoręcznie. Taki upominek składał się z: samodzielnie wykonanej pracy plastycznej oraz ramki, do której została ona włożona. Przygotowanie podarunku nie było wcale takie łatwe, jednak wszystkim udało się to doskonale. Świadczyć o tym mogły uśmiechy i całusy, które uczniowie otrzymali od swoich Mam, gdy składali im życzenia i wręczali zrobione przez siebie prezenty.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki na Szaserów

Jak co roku 12 maja obchodziliśmy uroczyście w naszej Klinice Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. Przygotowaliśmy się do tego wydarzenia już dużo wcześniej. Pod koniec kwietnia zaczęliśmy robić w czasie zajęć plastycznych i lekcji techniki przestrzenne kwiaty z kolorowego papieru, powstały z nich później piękne bukiety. Wykorzystując technikę orgiami wykonaliśmy ozdobne karty z pięknymi motylami, a do środka wkleiliśmy kolorowe kartki z okolicznościowe życzeniami.

 

W Dniu Dnia Pielęgniarki spotkaliśmy się z naszą siostrą oddziałową i wszystkimi pielęgniarkami pracującymi w oddziałach dziecięcych. Trzy uczennice dedykowały naszym Paniom okolicznościowy wiersz, składaliśmy im życzenia, wręczaliśmy kolorowe karty oraz bukiety kwiatów. W tym dniu odwiedziliśmy także naczelną pielęgniarkę WIM, za jej pośrednictwem przekazaliśmy życzenia pielęgniarkom pracującym w całym szpitalu.

 

Wszystkie Panie były wzruszone, było im bardzo miło, że pamiętaliśmy i ich święcie.

Wielkanoc

W środę 12 kwietnia 2017 roku delegacja naszych uczniów i nauczycieli spotkała się z Dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycznego. Olimpia i Olaf zaprezentowali krótki program artystyczny, wręczyli koszyczek tulipanów i okolicznościową kartę wielkanocną - wykonane przez młodych pacjentów. Generał Gielerak złożył obecnym na spotkaniu życzenia świąteczne, przekazał na ich ręce kosz ze słodyczami i materiałami plastycznymi dla przeby-wających w szpitalu dzieci. Tego dnia odwiedziliśmy także innych pracowników WIM. Byliśmy w sekretariacie, u komendanta i w kancelarii. Składaliśmy życzenia personelowi medycznemu, administracyj-nemu i pomocniczemu w Klinice pediatrii, alergologii i nefrologii. Wszyscy zostali obdaro-wani pięknymi kartkami i bukietami tulipanów.

KAMISHHIBAI - Spotkania z teatrem na Szaserów

Już od kilku lat 27 marca obchodzimy Światowy Dzień Teatru. W tym roku był to poniedziałek. W czasie zajęć uczniowie zapoznali się z historią powstania tego święta i teatru jako jednej ze sztuk pięknych. We wtorek rozmawialiśmy o osobistych doświadczeniach uczniów związanych z uczestnictwem w przedstawieniach teatralnych, zwracaliśmy uwagę na właściwe zachowanie w czasie spektakli, poznaliśmy słownictwo charakterystyczne dla tej dziedziny. Chętni mieli okazje zaprezentować swoje umiejętności aktorskie czytając wybrane przez siebie wiersze lub przedstawiając w parach krótkie scenki rodzajowe.

 

W środę 29 marca mieliśmy okazję obejrzeć przedstawienie teatru ilustracji p.t. „Mój przyjaciel Kemushi”. Zebrani w świetlicy uczniowie i rodzice dowiedzieli się, że w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych 2017 nasza szkoła realizuje projekt Ze skrzynką „Kamishibai poznajemy kraje świata”. Spotkanie rozpoczęło się od zapoznania obecnych z historią powstania teatru obrazu i informacjami o kulturze Japonii w której sztuka ta powstała. Obecni z zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie o Kemushim. Później wysłuchali „Walca motyli” w czasie którego naśladowali lot motyli. Podczas następnego utworu dzieci rozpozna-wały wysokie i niskie dźwięki. Kolejne zadania polegały na wykonaniu z papieru kolorowych motyli i namalowaniu drzewa kwitnącej wiśni.

 

Nasze spotkania z teatrem zakończyliśmy w czwartek. Uczniowie mieli okazje jeszcze raz wysłuchać bajki o Kemushim, narysować plansze przedstawiające dalsze, wymyślone przez siebie, losy japońskiego motyla i opowiedzieć o nich przebywającym w oddziale dzieciom i rodzicom. Z powstałych w czasie zajęć prac plastycznych zrobiliśmy okolicznościową dekorację. Wszyscy stwierdzili, że Kamishibai to oryginalne połączenie książki ilustrowanej z teatrem, z czym wcześniej nie mieli okazji się spotkać.

Witaj wiosno

We wtorek 21 marca uroczyście przywitaliśmy kalendarzową wiosnę. W czasie zajęć kontynuowaliśmy nasze rozmowy na temat zjawisk obserwowanych w przyrodzie o tej porze roku. Już poprzedniego dnia witaliśmy astronomiczną wiosnę, rysowaliśmy jej portrety, rozmawialiśmy o budzącej się do życia przyrodzie, charakterystycznych dla niej zwiastunach, robiliśmy drzewo i przebiśniegi. Teraz skupiliśmy się na zwyczajach związanych z pożegnaniem zimy. Zebrani w świetlicy uczniowie wykonali Marzannę. Jednak z powodu specyfiki szkoły i stanu zdrowia naszych uczniów nie mogliśmy wyjść na spacer, by zgodnie z tradycją, jako symbol zimy, wrzucić ją do rzeki, aby odpłynęła do morza. Mieliśmy natomiast okazje posłuchać rodziców, którzy wspominali swoje szkolne korowody organizowane z tej okazji. Wykonaliśmy także kolorowe gaiki i okolicznościową dekorację. Uczniowie mieli okazje wziąć udział w różnych konkursach sprawdzających ich wiedzę o wiośnie. Przysłowia, zagadki, krzyżówki, wiersz i zabawy edukacyjne były dla wszystkich atrakcyjnym źródłem wiedzy.

XXV Światowy Dzień Chorego w WIM

W tym roku obchodziliśmy już 25. Światowy Dzień Chorego. 10 lutego przyjechał do nas z tej okazji biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Odwiedził przebywające w Klinice Pediatrii, Alergologii i Nefrologii dzieci i młodzież oraz personel medycznym i nauczycielami naszej szkoły. Ksiądz biskup rozpoczął spotkanie od wspólnej modlitwy i błogosławieństwa dla wszystkich pacjentów i pracowników. Uczniowie mieli okazje porozmawiać z dostojnym gościem, który był bardzo zainteresowany stanem zdrowia, losami, pasjami, planami i marzeniami leczących się tu dzieci. Ksiądz biskup odwiedził w salach także te dzieci, które z powodu zaleceń medycznych nie mogły przyjść na świetlicę. Wszystkich obdarował pluszowymi pingwinami i żółwiami. Uczniowie podziękowali gościowi za wizytę, wręczając wykonaną własnoręcznie, techniką quillingu, laurkę i bukiet przebiśniegów.


Bal karnawałowy

Już od rana 7 lutego w naszej świetlica panował radosny nastrój, a to dlatego, że rozpoczęliśmy przygotowania do zabawy karnawałowej. Najpierw na lekcji techniki ucz-niowie projektowali i wykonywali maski, i korony. Mogli to zrobić według własnego pomysłu, albo zainspirować się wzorami wyszukanymi w Internecie w czasie lekcji infor-matyki. Po południu pompowaliśmy balony, sklejaliśmy kolorowe śnieżynki i dekorowa-liśmy mini okna i ściany. Potem przyszedł czas na oglądanie i przymierzanie różnych stro-jów, chętni mogli wybrać coś dla siebie. Kiedy wszystko było już gotowe, oficjalnie ogłosiliśmy rozpoczęcie naszego balu karnawałowego. Wspólnie zatańczyliśmy pierwszy taniec, którym był polonez. Po nim przyszła kolej na zabawę przy różnych innych rytmach i korowody. W czasie radosnych pląsów odbywały się konkursy m. in. taniec w parach z balonem, taniec na gazecie. Zwycięscy otrzymywali nagrody. Wszystkim ten dzień minął wyjątkowo szybko i radośnie. Był miłą odmianą od codziennego pobytu w szpitalu, pomógł choć na ten czas zapomnieć o dolegliwościach, badaniach i zabiegach.

"

Pokoloruj dzieciom święta w WIM

14 grudnia 2016 roku Klinikę pediatrii, nefrologii i alergologii odwiedzili przedstawiciele Fundacji The Institute of Strategy and Development, którzy wspólnie z Pracownią Architektura i Budownictwo oraz Wojskowym Instytutem Medycznym zorganizowali akcję „Pokoloruj dzieciom święta” dla przebywających tu pacjentów WIM. Na zaproszenie pani Anny Miastkowskiej w akcji wzięły udział osoby znane z ekranów TV. Zaproszeni goście: Edyta Herbuś, Dominika Gwit, Dominika Łakomska, Rożena Opalińska, Joanna Matyjek, Beata Pawlikowska, Hanna Lis, Agata Adamek, Leszek Stanek i Łukasz Jemioł. Zjawili się u nas także przedstawiciele Fundacji Czerwone noski z doktorem Pomidorem. Będący na spotkaniu: dzieci, młodzież i ich rodzice byli bardzo miło zaskoczeni i zaszczyceni możliwością spotkania z tak popularnymi osobami. Wszyscy, którym pozwalał na to stan zdrowia, wspólnie z gośćmi robili kolorowe bombki, łańcuchy i zdobili pierniki. Gotowe prace zawiesiliśmy na naszej choince. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały różne upominki. Znani goście odwiedzili w salach tych pacjentów, którzy nie mogli przyjść na zajęcia w szkolnej świetlicy. Także i te dzieci miały okazję porozmawiać z nimi i dostać prezenty. Wizyta gości dostarczyła naszym pacjentom wiele radości, sprawił, że na czas spotkania zapomnieli o szpitalnej codzienności. Bardzo serdecznie dziękujemy za możliwość wspólnej rozmowy, pracy i prezenty.

Św. Mikołaj i Batalion Reprezentacyjny WP w WIM

W środę 21 grudnia Klinikę pediatrii, nefrologii i alergologii w WIM odwiedzili niezwykli goście - św. Mikołaj w asyście żołnierzy z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Była to bardzo miła niespodzianka dla leczących się tu małych pacjentów. Dzieci i młodzież z wielkim zainteresowaniem przyglądali się św. Mikołajowi i żołnierzom ubranym w galowe mundury. Wszyscy mieli okazję porozmawiać z gośćmi. Św. Mikołaj obdarował zebranych w sali wykładowej różnymi zabawkami, książkami, maskotkami i słodyczami. Wspólnie śpiewaliśmy kolędy, a chętni mieli okazję indywidualnie zaprezentować przed zebranymi wiersze i piosenki, za co zostali nagrodzeni kolejnymi prezentami. Św. Mikołaj odwiedził z upominkami także te dzieci, które z powodu stanu zdrowia musiały cały czas przebywać w salach. Bardzo serdecznie dziękujemy za odwiedziny i prezenty.

Zaczytani i „Pan i Teatrzyk” na Szaserów

W poniedziałek 19 grudnia odwiedziła naszą klinikę pani Katarzyna Nawrocka z Fundacji Zaczytani i zaproszone przez nią osoby: pani Joanna Jabłoczyńska oraz panowie Adam Tkaczyk i Rafał Sawuła. Zebrani w naszej świetlicy pacjenci i ich rodzice mieli okazję wysłuchać czytanych przez panią Jabłoczyńską i pana Tkaczyka wierszy i krótkich opowiadań o Świętach Bożego Narodzenia. Z wielkim zainteresowaniem obejrzeliśmy przedstawienie lalkowe o złej Śnieżynce i św. Mikołaju, które zaprezentował „Pan i Teatrzyk”, czyli pan Rafał Sawuła. Przy dźwiękach gitary, na której grał pan Adam Tkaczyk, wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Wszyscy pacjenci otrzymali od pomocników św. Mikołaja, to jest Fundacji Zaczytani, prezenty – różne ciekawe książki. Dziękujemy za odwiedziny, bardzo miłe spotkanie, a także za upominki dla pacjentów i do szkolnej świetlicy.

Wolontariusze BGK w WIM na Szaserów

13 grudnia odwiedzili naszą klinikę Wolontariusze z Banku Gospodarstwa Krajowego. Tak jak w roku poprzednim przywieźli ze sobą styropianowe kule i okręgi oraz różne materiały plastyczne m.in. błyszczące wstążki, cekiny, brokaty, kolorowe papiery i kleje. Przybycie Wolontariuszy wzbudziło duże zainteresowanie przebywających w oddziale dzieci, młodzieży i ich rodziców. Po krótkim czasie oczekiwania wszyscy zostali zaproszeni do szkolnej świetlicy, gdzie czekały już na nich przygotowane stanowiska pracy. Wspólnie z Wolontariuszami przystąpili do robienia ozdób choinkowych. W czasie kilkugodzinnych zajęć powstały piękne bombki, stroiki i łańcuchy. Każdy z uczestników miał okazję wykonać kilka ozdób, które zawiesił na stojącej w świetlicy choince. W czasie spotkania rozmawialiśmy o zwyczajach związanych z Bożym Narodzeniem, słuchaliśmy kolęd. Chętni mogli zgłosić się do jednej z pań, aby ta malowała im na twarzy wybrany motyw dekoracyjny. Wolontariusze przygotowali jeszcze jedną niespodziankę dla wszystkich pacjentów, także i tych którzy musieli zostać w salach – gwiazdkowe upominki ufundowane przez BGK. Pobyt Wolontariuszy dostarczył naszym podopiecznym wielu miłych chwil, pozwolił zapomnieć na pewien czas o niemiłych dolegliwościach związanych chorobą i zabiegami. Serdecznie dziękujemy Wolontariuszkom i wszystkim pracownikom BGK dzięki którym odbyło się to spotkanie.

Mikołajki

„Mikołaju, Mikołaju, co ty robisz w naszym kraju?...” – brzmią słowa znanego powszechnie wierszyka. Słowa te zna pewnie każdy z nas, a już z pewnością znają je najmłodsi. Mikołajki to ogromna radość, zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Szóstego grudnia, zgodnie z tradycją, dzieci przebywające w oddziale pediatrii, alergologii i nefrologii dziecięcej w WIM także zostały obdarowane prezentami od Świętego Mikołaja. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na upominki. Nikt nie został pominięty. Po otrzymaniu paczek rozpoczęło się gorączkowe sprawdzanie ich zawartości. Uśmiechnięte buzie dzieci wskazywały na to, że Mikołaj trafił z podarunkami.

Andrzejki

Andrzejki – znane też jako Jędrzejki lub Jędrzejówki – to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Pierwsza polska wzmianka literacka o nim pojawiła się w 1557 roku w Kronice Marcina Bielskiego. Początkowo andrzejki traktowano bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie. Miały one charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były dla niezamężnych dziewcząt. Męskim odpowiednikiem andrzejek były katarzynki. W czasach późniejszych przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych panien na wydaniu. Współcześnie przekształciły się one w niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga płci. Tak też było w naszej szkole. Bardzo, bardzo późnym popołudniem 29.11.2016 roku, kiedy na dworze było już ciemno spotkaliśmy się w świetlicy i zgodnie z tradycja rozpoczęliśmy wieczór wróżb. Wszyscy zarówno dzieci, młodzież jak i ich rodzice mieli okazję spojrzeć w swoją przyszłość dzięki Sercu imion, Andrzejkowym szpilkom i numerologii, laniu wosku, magicznemu kręgowi, wróżeniu z wylosowanych kolorów i kwiatów, wyścigowi butów. Wieczór zakończyliśmy uroczystym wręczeniem naszej uczennicy Oli nagrody za zdobycie I miejsca w konkursie plastycznym „Kolorowa jesień w szpitalu”.

Savoir vivre

W tym roku szkolnym w naszej szkole uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z savoir-vivre’u, czyli sztuki życia. Dzięki nim poznają obowiązujące nas zwyczaje, formy towarzyskie oraz reguły grzeczności, a także nauczą się, jak postępować w codziennym życiu i radzić sobie w różnych sytuacjach. Warsztaty będą się odbywać cyklicznie. We wrześniu zajęcia były poświęcone dobrym obyczajom przy stole. Uczniowie dowiedzieli się na nich m. in. jak przygotować stół do posiłku, do czego służą różnego rodzaju sztućce, w jakiej kolejności ustawiamy szkło, jak rozsadzamy gości. Mieli też okazję sprawdzić zdobytą wiedzę i samodzielnie przygotować nakrycie stołu. Warsztaty bardzo podobały się uczestniczącym w nich dzieciom. Wszystkie chętnie wzięły w nich udział i cieszyły się, że mogą nauczyć się czegoś nowego, czego do tej pory nie wiedziały.

Rok szkolny 2015/2016

Mój ulubiony bohater literacki

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie literackim zorganizowanym przez ZSSP w Wałbrzychu polegającym na interpretacji hasła „Mój ulubiony bohater literacki”. Praca mogła mieć dowolną formę (np. wiersz, opowiadanie, baśń, list) wybraną przez uczestnika konkursu. Dzieci uczestniczące w konkursie mogły wykazać się znajomością literatury dziecięcej, umiejętnością ciekawego i oryginalnego wyrażania swoich myśli, a przede wszystkim pokazać swoje czytelnicze pasje. Cieszymy się więc bardzo, że jedna z naszych uczestniczek konkursu, uczennica IV klasy szkoły podstawowej Karolina Kociołek, zajęła w nim trzecie miejsce. Karolinko, serdecznie gratulujemy wygranej! Nauczyciel (opiekun): Małgorzata Kazimierz-Drażba

Dzień Dziecka w WIM

Dzięki inicjatywie fundacji Instytutu Strategii i Rozwoju mali pacjenci w naszym szpitalu mogli świętować Dzień Dziecka. Uroczystość odbyła się w auli, w której wszyscy spędziliśmy kilka godzin na świetnej zabawie. 

Tam najpierw dzieci przywitali: Ilona Klejnowska-Kamińska z fundacji Instytutu Strategii i Rozwoju oraz gen. bryg. prof. dr. hab. n. med. Grzegorz Gielerak – dyrektor WIM. Ponieważ święto miało miejsce w szpitalu wojskowym, nie mogło zabraknąć na nim przedstawicieli naszej armii. Największą furorę zrobiła orkiestra wojskowa z Siedlec pod batutą kapitana Dariusza Kaczmarskiego. Dzięki niej mali pacjenci mogli nie tylko posłuchać muzyki w świetnym wykonaniu, potańczyć przy jej dźwiękach (zrobiliśmy długiego „węża”), ale także wziąć udział w wielu konkursach z nagrodami. Okazało się też, że żołnierze z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, którzy przybyli na nasze święto, stali się atrakcją nie tylko dla małych chłopców. Każdy mógł przymierzyć hełm, kamizelkę taktyczną, czy dotknąć prawdziwej broni. Chętnych nie brakowało. Wszyscy mieli też niepowtarzalną okazję spotkać się z minister Elżbietą Rafalską oraz znanymi ze sceny czy telewizji gwiazdami: Urszulą, Natalią Lesz, Justyną Sieńczyłło, Ewą Kuklińską, Ryszardem Rembiszewskim i Jarosławem Boberkiem. Wszyscy goście czytali różne ciekawe teksty. I tak na przykład Ryszard Rembiszewski opowiedział historię przesądnego Franka, a Urszula przeczytała bajkę o koniku na biegunach. Niestety nie wszyscy mogli bawić się w auli WIM. Niektórzy, ze względu na swój stan zdrowia, musieli zostać w oddziałach szpitalnych. Dlatego dzieci leżące odwiedził pan Jarosław Boberek, którego głosem mówi znana nam postać z filmu, a mianowicie król Julian. Spotkanie z nim okazało się dla pacjentów bardzo interesujące.

Dzień chorego

Obchody XXIV Światowego Dnia Chorego 11 lutego 2016 r. odwiedził nas biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. W świetlicy Kliniki Pediatrii, Alergologii i Nefrologii spotkał się z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami naszej szkoły. Ksiądz biskup był bardzo zainteresowany medycznymi, edukacyjnymi i terapeutycznymi działaniami podejmowanymi wobec przebywających w Instytucie młodych pacjentów. Uczniowie mieli okazje porozmawiać z dostojnym gościem, który pytał o ich pasje, marzenia i plany. Ksiądz biskup odwiedził także w salach te dzieci, które nie mogły przyjść na świetlicę. Wszystkich obdarował maskotkami. Uczniowie podziękowali gościowi za wizytę, wręczyli mu, wykonane technika orgiami, laurkę i bukiet kwiatów. Na zakończenie ksiądz biskup udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa.

Bal karnawałowy

Już przed południem 4 lutego nasza świetlica była pełna radosnego gwaru. Przygotowania do zabawy karnawałowej rozpoczęliśmy od pompowania kolorowych balonów i dekorowania mini okien, ścian i szaf. Potem przyszedł czas na oglądanie i przymierzanie różnych strojów, każdy mógł wybrać coś dla siebie. Po obiedzie i po obchodzie mogliśmy założyć na siebie przebrania i przyjść ponownie do świetlicy. Tu czekali na nas nauczyciele i rodzice, by oficjalnie ogłosić nam rozpoczęcie balu karnawałowego. Wspólnie z nami zatańczyliśmy pierwszy taniec, którym był polonez. Potem mieliśmy okazję bawić się także przy różnych innych melodiach. W czasie niektórych z nich odbywały się konkursy m. in. taniec z balonem i taniec na gazecie, zwycięzcy otrzymywali nagrody. Miło i radośnie spędziliśmy ten dzień, który pozostanie w naszej pamięci także dzięki zdjęciom, które wszyscy chętnie sobie robili.

Mikołajki na Szaserów

We wtorek 8 grudnia na oddziale pediatrii, nefrologii i alergologii pojawiło się wielu gości. Były to Wolontariuszki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Panie przywiozły ze sobą różne materiały plastyczne i pasmanteryjne, wśród których znalazły się m.in. piękne wstążki, cekiny, brokaty, kolorowe papiery i filce, a także styropianowe kule i okręgi.

Przybycie Wolontariuszek wzbudziło duże zainteresowanie będących w oddziale dzieci i młodzieży. Wkrótce ich ciekawość została zaspokojona. Wszyscy pacjenci zostali zaproszeni do szkolnej świetlicy, gdzie wspólnie z Paniami z BGK zaczęli własnoręcznie wykonywać piękne ozdoby choinkowe. Powstałe w czasie kilkugodzinnych zajęć bombki, stroiki, łańcuchy, gwiazdy i okolicznościowe kartki ozdobiły ustawioną w świetlicy choinkę. Każdy z uczestników miał okazję wykonać kilka prac, część z nich mógł zabrać ze sobą do domu.

Na zakończenie spotkania wszystkich pacjentów spotkała jeszcze jedna niespodzianka - Mikołajkowe upominki ufundowane przez BGK. Pobyt Wolontariuszy dostarczył naszym pacjentom wielu bardzo pozytywnych wrażeń, pozwolił także zapomnieć o niemiłych dolegliwościach spowodowanych chorobą i koniecznością poddawania się zabiegom medycznym.

 

Serdecznie dziękujemy Wolontariuszkom i wszystkim pracownikom BGK dzięki którym odbyło się to spotkanie.

Andrzejki

Każdy z nas chce wiedzieć jaka czeka go przyszłość. Świetną okazją by ją poznać są Andrzejki. Dawniej wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były tylko dla niezamężnych dziewcząt. To one w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię imienin Andrzeja próbowały dowiedzieć się czegoś o swoim przyszłym losie. Początkowo Andrzejki traktowano bardzo poważnie, wróżono tylko indywidualnie. W czasach późniejszych przybrały one formę spotkań w większym gronie. Współcześnie Andrzejki przekształciły się w niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga płci. Tak też było i w tym roku w naszej szkole. W świetlicy oddziału pediatrii i alergologii dziecięcej w WIM zebrali się nasi uczniowie. Odwiedziła ich wróżbitka. Chóralnym wypowiedzeniem magicznego zaklęcia: „Andrzeju, Andrzeju nasz dobrodzieju (…)” rozpoczęliśmy Wieczór Andrzejkowy. Dzięki wróżbom wszyscy mieli okazję poznać swoją przyszłość. Wróżyliśmy z: wędrujących butów, Andrzejkowego koła fortuny, numerologii, kramu z owocami, magicznego kręgu, serca imion i laniu rozgrzanego wosku przez klucz. W atmosferze zabawy miło spędziliśmy czas.

Polska Złota Jesień

W ramach realizowanych przez naszą szkołę innowacji pedagogicznych przeprowadziliśmy w WIM zajęcia poświęcone malarstwu. Już dzień wcześniej wykonaliśmy w naszej świetlicy wystawę Polska złota jesień. Dzięki niej przebywający w szpitalu uczniowie i ich opiekunowie mieli okazję obejrzeć jesienne pejzaże dwóch malarzy Rafała Matejko i Dariusza Orszulika. W ostatni czwartek września odbyły się zajęcia w czasie których rozmawialiśmy o zaprezentowanych na wystawie reprodukcjach i różnych technikach malarskich. Zgromadzeni w świetlicy uczniowie mieli możliwość wykonania własnych prac poświęconych jesieni. Wykorzystali do nich różne materiały z których powstały bardzo ciekawe eksponaty. Po zakończeniu zajęć zrobiliśmy z nich nową wystawę.

Akcja Zaczytani w WIM na Szaserów

W tym roku Fundacja Rozwój z Brzegu skierowała swoją uwagę także na Warszawę. Po raz pierwszy zorganizowała w stolicy Wielką Zbiórkę Książek. Przez cały maj Warszawiacy mogli zgłaszać się do ponad 300 punktów, aby przekazywać nowe lub używane książki na rzecz Akcji Zaczytani. Pomysłodawcom przyświecało hasło „Oddaj książkę, stwórz bibliotekę, zainspiruj innych!”. Zaczytani to ogólnopolska kampania społeczna, dzięki której Fundacja promuje czytelnictwo, tworzy biblioteki w szpitalach, domach dziecka, hospicjach. W czerwcu miało miejsce przekazanie zebranych książek do 30 placówek na terenie Warszawy. Jedną z nich była Klinika pediatrii w Wojskowym Instytucie Medycznym. Odwiedzili nas pracownicy Fundacji i pani Małgorzata Pieczyńska. Przekazali oni naszemu szpitalowi książki. Zebrani w świetlicy uczniowie mogli posłuchać bajek i wierszy literatury dziecięcej w interpretacji pani Pieczyńskiej. Później była okazja do rozmów na temat ulubionych książek ich bohaterów i przygód. Na zakończenie uczniowie podziękowali za otrzymane książki i spotkanie ze znaną aktorką. Wszyscy mieli okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia i wybrać ciekawą lekturę. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

Rok szkolny 2014/2015

Dzień Matki 2015

26 maja jest wyjątkową datą w naszym kalendarzu. To właśnie w tym dniu w sposób szczególny pamiętamy o naszych mamach. Przygotowania do obchodów tego święta rozpoczęły się już kilka dni wcześniej. Nasi pacjenci i wolontariusz mieli bardzo dużo pomysłów i zajęć. Przygotowywali prace plastyczne na okolicznościową wystawę w świetlicy, scenografię do bajki, ćwiczyli animowanie pacynkami do przedstawienia lalkowego, zrobili koszyczki z tulipanami i laurki dla swoich mam. W Dniu Matki uczniowie zaprezentowali mamom krótki program artystyczny i wręczyli upominki. Tego samego dnia po południu zaprosiliśmy do świetlicy dzieci i rodziców. Wolontariusze zaprezentowali zebranym bajkę „Żabi król”. Widzowie z zainteresowaniem śledzili losy bohaterów przedstawienia, szczególnie rozkapryszonej księżniczki, która bez chwili zastanowienia składała różne obietnice spotkanej żabie. Na szczęście, jak to w bajkach zazwyczaj bywa, wszystko skończyło się dobrze. Po obejrzeniu spektaklu porównywaliśmy przedstawione w bajce sytuacje do spotykanych przez dzieci w codziennym życiu. Rozmawialiśmy o dotrzymywaniu danego słowa.

Światowy Dzień Chorego

11 lutego - XXIII Światowy Dzień Chorego. Święto to ustanowił Papież Jan Paweł II. Obchodzimy je w rocznicę pierwszego objawienia Najświętszej Maryi Panny w Lourdes. Tego dnia nasze myśli kierujemy ku wszystkim chorym, cierpiącym i pracownikom służby zdrowia. W tym roku hasło tego święta brzmi „Wiara i miłosierdzie: My także winniśmy oddać, życie za braci”..

Tradycją obchodów tego święta jest wizyta w naszym szpitalu biskupa polowego WP, który co roku odwiedza oddziały dziecięce i wybrane kliniki dla dorosłych. W tym roku biskup Józef Guzdek spotkał się z dziećmi, ich opiekunami, nauczycielami i pracownikami oddziałów pediatrycznego, nefrologicznego i alergologicznego. Po wspólnej modlitwie i udzieleniu błogosławieństwa Gość wręczał dzieciom obrazki i upominki przygotowane przez Caritas. Dzieci podziękowały księdzu biskupowi za odwiedziny, podarowały mu piękną laurkę i bukiet krokusów zrobionych z krepiny. Mali i więksi pacjenci mieli okazję porozmawiać z ordynariuszem o swoich i jego zainteresowaniach, a także o pobytach w szpitalu i nauce szkolnej.

Po południu biskup Guzdek odprawił w kaplicy Wojskowego Instytutu Medycznego Mszę św. w czasie której modlił się w intencji chorych i personelu medycznego, i udzielił obecnym sakramentu chorych.

Wigilia

18 grudnia reprezentacja naszych uczniów i nauczycieli miała przyjemność składania życzeń świątecznych i noworocznych pracownikom naszego szpitala. Spotkaliśmy się z dyrektorem WIM generałem Grzegorzem Gierelakiem, ordynatorami oddziałów dziecięcych, lekarzami, kapelanami, naczelną pielęgniarką, pielęgniarką oddziałową i paniami pielęgniarkami oraz personelem pomocniczym i gospodarczo-technicznym. Wszyscy wysłuchali krótkiego występu przygotowanego przez uczennice gimnazjum i szkoły podstawowej, a następnie zostali obdarowani wykonanymi przez dzieci kartkami świątecznymi i drobnymi upominkami w postaci choinek i bombek. Pan dyrektor przekazał naszej delegacji słodkie upominki dla przebywających w szpitalu dzieci.

Tego samego dnia, z chwilą pojawienia się pierwszej gwiazdki na niebie, w świetlicy oddziału pediatrycznego odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. Uczestniczyli w nim uczniowie, rodzice i nauczyciele. Rozpoczęliśmy je od wysłuchania fragmentu Ewangelii św. Łukasza, wspólnej modlitwy i symbolicznego przełamania się opłatkiem. Potem wysłuchaliśmy wierszy „Gwiazdka” i „Wigilia” oraz opowiadania „Opowieść Wigilijna” w wykonaniu dzieci. Rozmawialiśmy o zwyczajach i tradycjach związanych z Bożym Narodzeniem w Polsce, innych krajach i naszych rodzinnych domach. Wspólnie śpiewaliśmy piękne polskie kolędy. Na zakończenie spotkania wszyscy uczniowie zostali obdarowani różnymi prezentami.

Mikołajki Orange

Jak co roku wszyscy czekaliśmy z niecierpliwością na Mikołajki. Dawniej dzień ten był ściśle związany z osobą biskupa Mikołaja z Miry, który niepostrzeżenie obdarowywał biednych. Współcześnie to dzień w którym św. Mikołaj lub jego wysłannicy zaczynają odwiedzać dzieci, by z nimi porozmawiać, pośpiewać i wręczyć różne prezenty.

Uczniowie naszej szkoły mieli w tym roku miłą niespodziankę. Najpierw przyjechał do nich św. Mikołaj razem z pracownikami Fundacji Orange. Kilka dni później przysłał jeszcze raz swoich wysłanników, tym razem byli to wolontariusze ze Stowarzyszenia Lubię Pomagam z kolejnymi prezentami, a były to pięknie wydane, ciekawe i bardzo kolorowe książki dla małych, większych i największych pacjentów.

Konkursy EKO

EDUKACJA EKOLOGICZNA To kolejny rok realizowania w naszej szkole miejskiego programu ekologicznego „Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m.st. Warszawy”. I tym razem uczniowie aktywnie włączyli się w różnorodne działania z nim związane. Brali udział w zajęciach tematycznych, przygotowali prace plastyczne, plakaty i gazetki ścienne w szkolnej świetlicy.

Pierwszy konkurs „Psia Gwiazdka” zwracał uwagę na los zwierząt bezdomnych i przebywających w schroniskach. Przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjaliści uczestniczyli w zajęciach poświęconych temu tematowi, obejrzeli m. in. prezentację o schronisku dla psów. Wykonywali wiele ciekawych prac, cztery spośród nich zostało zgłoszonych do konkursu.

Celem drugiego konkursu „Chodźmy do ZOO” było promowanie Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. I tak jak w pierwszym wzbudzanie wśród dzieci miłości do zwierząt i kształtowanie postawy troski o zwierzęta i odpowiedzialności za ich los. Zadaniem uczniów było wykonanie gazetki ściennej i plakatów zachęcających do odwiedzania warszawskiego ZOO. Dwa najciekawsze plakaty zostały zgłoszone do kolejnego etapu konkursu.

Bajkowy świat - ilustracje do wierszy W. Chotomskiej i D. Gellner

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół przyszpitalnych „Bajkowy świat w utworach Wandy Chotomskiej i Doroty Gellner”.

 

W październiku 2014 r. nasi pacjenci wzięli udział w konkursie plastycznym dla uczniów szkół przyszpitalnych. Jego tematem był bajkowy świat w utworach Wandy Chotomskiej i Doroty Gellner. W ramach tego konkursu uczniowie szkoły podstawowej wykonywali ilustracje do wybranego utworu poetek, a gimnazjaliści tworzyli projekty okładek do tomików ich wierszy.

Pacjenci doskonale sobie poradzili z konkursowym zadaniem, gdyż wcześniej zapoznali się z twórczością W. Chotomskiej i D. Gellner. Słuchali i czytali utwory poetek oraz rozmawiali o nich. Dyskusję moderował nauczycielka języka polskiego p. Małgorzata Kazimierz-Drażba, który była jednocześnie opiekunem uczestników tego projektu. Prace zostały wykonane różnymi technikami plastycznymi, wybranymi indywidualnie przez każdego z uczniów.

Pola nadziei

W październiku i listopadzie wielu naszych uczniów włączyło się do międzynarodowej i ogólnopolskiej Akcji hospicyjnej „Pola Nadziei” 2014/2015. Organizatorem polskiej edycji konkursu jest Ośrodek Hospicjum Domowe prowadzone przez Zgromadzenie Księży Marianów w Warszawie. Celem akcji jest pomoc osobom słabym, cierpiącym i chorym, a także budowanie cywilizacji nadziei, miłości i pokoju. Uczestnicy akcji wzięli udział w dwóch konkursach.

W pierwszym uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjaliści, pod kierunkiem pani Ewy Szostak wykonywali bożonarodzeniowe kartki świąteczne dla chorych. Dziesięć prac wybranych przez szkolną komisję konkursową zostało przesłanych do organizatorów akcji. Dwie spośród nich zdobyły nagrody, laureatkami zostały Natalia Rusin (uczennica kl. II) i Natalia Milewska (uczennica kl. VI). Wszystkie kartki zostały wręczone chorym, mamy nadzieję, że sprawiły im radość.

W drugim konkursie dla młodzieży wzięli udział uczniowie gimnazjum pod kierunkiem pani Małgorzaty Drażby. Był to konkurs literacki. Uczestnicy mieli za zadanie rozwinąć myśli Matki Teresy z Kalkuty: „Na świecie jest wielu ludzi, którzy umierają z braku chleba, lecz jeszcze więcej ludzi umiera z braku miłości”. Pacjenci zapoznali się z postacią Matki Teresy, jej działalnością oraz „mądrymi słowami”, które zostawiła nam wszystkim. To pomogło im w napisaniu prac konkursowych.

Cieszymy się więc bardzo, że jedna z naszych uczennic zajęła III miejsce w tym (wcale niełatwym) konkursie. Jego laureatką została Aleksandra Kaczmarek (uczennica kl. III). Olu, gratulujemy wygranej!

Święto Niepodległości

W tym roku obchody 11 listopada Święta Niepodległości rozpoczęliśmy od spotkania z panem od historii i obejrzenia prezentacji multimedialnej zatytułowanej „Polskie drogi do niepodległości”. Później mieliśmy zajęcia plastyczne, wykonywaliśmy flagi narodowe, kotyliony i portrety marszałka Piłsudskiego. Prace te zawisły jako dekoracja w naszej świetlicy.

Akademia Aquafresh

W tym roku nasza szkoła brała czynny udział w „Ogólnopolskim programie edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków”. Został on przygotowany przez Akademię Aquafresh, jego celem było zachęcenie przedszkolaków do dbania o higienę jamy ustnej.

W czasie zajęć dzieci miały okazję:

- porównać różne rodzaje past i szczoteczek do zębów i wybrać te właściwe dla ich wieku,

- obejrzeć makietę szczęki,

- dowiedzieć się jak prawidłowo należy myć zęby,

- co trzeba jeść, by mieć zdrowe zęby a czego lepiej unikać,

- kiedy powinno się iść do dentysty.

30.09.2014 roku o godzinie 12.00 wraz z dziećmi z innych przedszkoli w Polsce nasi podopieczni przystąpili do bicia Rekordu Guinnessa w największej ilości dzieci jednocześnie myjących ząbki. Dzieci biorące udział w zajęciach i biciu rekordu otrzymały certyfikaty potwierdzające ich udział w akcji.

Rok szkolny 2013/2014

Wigilia

19 grudnia 2013 roku w świetlicy oddziału pediatrycznego odbyło się bardzo uroczyste i nastrojowe spotkanie opłatkowe. Uczestniczyli w nim uczniowie naszej szkoły, rodzice i nauczyciele. Rozpoczęliśmy od wysłuchania Ewangelii św. Łukasza, wspólnej modlitwy i symbolicznego przełamania się opłatkiem. Potem wysłuchaliśmy wierszy i "Opowieści Wigilijnej" przygotowanych przez dzieci. Rozmawialiśmy także o zwyczajach i tradycjach związanych z Bożym Narodzeniem, wspólnie śpiewaliśmy piękne polskie kolędy. Wszyscy uczniowie zostali obdarowani upominkami od Fundacji Funkomitywa z Krakowa.Następnego dnia reprezentacja naszych uczniów i nauczycieli miała przyjemność składania życzeń świątecznych i noworocznych pracownikom naszego szpitala. Spotkaliśmy się z dyrektorem WIM, ordynatorami oddziałów dziecięcych, lekarzami, kapelanami, naczelną pielęgniarką, pielęgniarką oddziałową i paniami pielęgniarkami oraz personelem pomocniczym i gospodarczo-technicznym. Wszyscy wysłuchali krótkiego występu przygotowanego przez uczniów, po którym zostali obdarowani, wykonanymi przez dzieci, kartkami świątecznymi i drobnymi upominkami w postaci choinek i wieńców bożonarodzeniowych.

Mikołaj z Fundacją Orange

18 grudnia 2013 r. odwiedził nas Mikołaj razem z promującymi Fundację Orange Sercem i Rozumem. Sprawił nam tym ogromną radość, bo przyniósł nam mnóstwo prezentów: maskotki, zabawki, słodycze, gry, puzzle, książki, kredki i wiele innych. Część z nich Mikołaj zostawił do wspólnego korzystania w świetlicy dla wszystkich dzieci przebywających w szpitalu. Razem z Mikołajem świetnie się bawiliśmy. Przygotował on dla nas różne zagadki, na które nawet znaliśmy odpowiedzi. Malowaliśmy też sobie twarze kolorowymi farbami, i śpiewaliśmy wspólnie kolędy. Był to dla nas pacjentów wyjątkowy dzień, który na długo zostanie w naszej pamięci.

Święty Mikołaj

O Św. MikołajuPrzed wielu laty, w niewielkiej krainie,żył sobie człowiek , który do dziś słynie.Był on biskupem, w niebogatym mieściei służył Bogu całym sobą wreszcie.Kim był ten kapłan? wszyscy pewno wiecie !To Święty Mikołaj biegnący po świecie.Dobrocią swoją zasłynął wokołoi gdy do nas przyjdzie będzie nam wesoło.Bo ten wielki człowiek nie szczędził trudu,by radość przynieść dzieciom wszystkich ludów. 6-go grudnia także do dzieci przebywających w szpitalu przyszedł Święty Mikołaj. Wyczekiwały go z wielką radością. Specjalnie na jego przybycie udekorowały choinkę własnoręcznie przygotowanymi ozdobami. Mikołaj przyniósł dla wszystkich dzieci prezenty, ale przede wszystkim przyniósł radość dzieciom, które bardzo tego potrzebują aby szybciej wrócić do zdrowia. Dziękujemy Ci Święty Mikołaju!

Gry i Wróżby Andrzejkowe

Zebrała się nasza gromada,Gdy już wieczór zapada.Chętna do zabawy w andrzejkową noc,Bo dziś wróżb i magii moc.Która pierwsza za mąż wyjdzie?I do której szczęście przyjdzie?Która dziś odpowiedź na pytanie znajdzie?A która swą miłość odnajdzie?Odpowiedzi na pytania i marzenia znamy,Ale na wyniki jeszcze poczekamy.

Święto Niepodległości

Data 11 listopada 1918 roku ma szczególne znaczenie w dziejach ludzkości. W tym dniu zakończyła się I wojna światowa. Delegacja Niemiec podpisała rozejm z państwami Entent, a marszałek Ferdinand Foch w imieniu sprzymierzonych państw podyktował Niemcom wstępne warunki kapitulacji. Działo się to w wagonie kolejowym w Compiègne. Była to szczęśliwa chwila dla całego świata, ponieważ zawieszenie broni oznaczało pokój. W wojnie, która trwała w latach 1914-18 brały udział 33 państwa, a w czasie działań wojennych zmobilizowano 70 milionów ludzi, 9 milionów zginęło, a prawie 20 milionów zostało rannych! Upadły cesarstwa, po wojnie powstały nowe państwa.W dziejach polskiego narodu dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem. Po 123 latach niewoli i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. Rada Regencyjna przekazała naczelne dowództwo nad wojskiem polskim Józefowi Piłsudskiemu. Powstała wolna i niepodległa Polska. W tym dniu organizowane są uroczyste apele i defilady, pod pomnikami bohaterów narodowych składamy kwiaty. Gmachy państwowe, domy oraz ulice dekorowane są polskimi flagami. W naszej szkole uroczystości Narodowego Święta Niepodległości miały charakter warsztatowy. Wychowankowie chętnie brali udział w poszczególnych konkurencjach, którymi były: warsztat historyczny, muzyczny, plastyczny, literacki. Uczestnicy otrzymali nagrody za aktywny udział w warsztatach.

Powitanie Jesieni

Powitaliśmy złotą polską jesień. W czasie zajęć wykorzystywaliśmy przepiękne dary jesieni m.in.: kasztany, żołędzie i kolorowe liście. Powstały prace wykonane różnymi technikami. Część z nich zdobi świetlicę, pozostałe dzieci zabrały do domów.

Konkursy: Akcja Segregacja, Nowa Akcja Segregacja, Ja i Mój Bohater

W czasie wakacje i we wrześniu odwiedzili naszą szkołę byli uczniowie. Odebrali dyplomy i nagrody, które zdobyli za udział w konkursach organizowanych od kwietnia do czerwca 2013. Konkursy "Akcja Segregacja" i "Nowa Akcja Segregacja" były organizowane przez Miasto Stołeczne Warszawa i dotyczyły nowych zasad segregowania odpadów. W pierwszym z nich uczniowie zdobyli 4 nagrody a w drugim 3. Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej we współpracy ze Stowarzyszeniem URONEF zorganizowało konkurs "Ja i mój bohater". W kategorii literackiej laureatką została nasza uczennica z klasy V szkoły podstawowej, a w kategorii plastycznej otrzymało nagrody troje uczniów. Nagrodzone prace można obejrzeć na stronie Facebook

Prace Plastyczne Naszych Podopiecznych

Podczas wakacji nasza szkoła także pracuje. Przebywające w szpitalu dzieci nie mają zajęć dydaktycznych ale są objęte opieką wychowawcy. Jest to czas kiedy mogą rozwijać między innymi swoje zainteresowania plastyczne. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się orgiami. Powstało wiele prac wykonanych tą techniką.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2013/2014

Szkolna godzinaWybiła już godzina. Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna. Znów dni popłyną pracowite Nad książką szkolną, nad zeszytem... Życzę wam wszystkim na początek Roku szkolnego - samych szóstek i piątek!

Rok szkolny 2012/2013

Majowe Święta

Dwudziestego piątego kwietnia odbyły się zajęcia poświęcone świętom majowym. Pacjenci obejrzeli prezentację multimedialną na temat: Święta Pracy, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Kolejną część zajęć wypełniły konkursy multimedialne. Na zakończenie warsztatów uczniowie wykonali flagi narodowe z papieru.

Akcja Segregacja

Kolejny rok realizujemy w naszej szkole program ”Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m. st. Warszawy”. W jego ramach od kwietnia 2013 roku popularyzujemy wśród uczniów oraz ich rodziców i opiekunów nowe zasady segregowania odpadów. W związku z tym bardzo chętnie przystąpiliśmy do miejskiego konkursu plastycznego „Akcja segregacja”. Wzbudził on duże zainteresowanie zarówno wśród dzieci jak i dorosłych, wszyscy nasi uczniowie (100%) wzięli w nim udział.

Wielkanoc

Już tradycyjnie z okazji Świąt Wielkiej Nocy nasi uczniowie przygotowali karty świąteczne i drobne upominki, którymi obdarowaliśmy personel WIM.

W Oczekiwaniu Na Wiosnę....

W tym roku wiosna - według wyliczeń astronomów - powinna pojawić się u nas już 20 marca. Ale nikt z nas jej jeszcze nie zauważył. Dlatego, żeby wiosna rozgościła się tak naprawdę, zdecydowaliśmy wypełnić coroczny zwyczaj. Wszyscy na pewno wiedzą, o czym mówimy: musimy pożegnać zimę i pozbyć się jej. Uosobieniem tejże jest Marzanna. Zanim jednak to nastąpiło, postanowiliśmy sprawdzić naszą wiedzę dotyczącą wiosny. Zrobiliśmy to za pomocą różnych zabaw i konkursów, przygotowanych dla nas przez panią nauczycielkę. Rozwiązywaliśmy różne zagadki, weryfikowaliśmy naszą znajomość przysłów związanych z wiosną, sprawdzaliśmy, jaka jest nasza kondycja fizyczna po długiej zimie (okazało się, że nawet niezła). Spróbowaliśmy też wykonać z papieru pierwsze wiosenne kwiaty – przebiśniegi. Wykazaliśmy się też weną twórczą, tworząc wiersze o wiośnie, których wersy miały już zapisane pierwsze litery, w postaci pionowo odczytanego napisu WIOSNA. Tak jak zaplanowaliśmy - na zakończenie naszego spotkania – utopiliśmy nasz symbol zimy - Marzannę. Teraz mamy nadzieję, że już wkrótce wszyscy zobaczymy długo wyczekiwaną WIOSNĘ.Wszędzie zielono I wesołoO ile kwiatów jest wokoło Słonko pięknie świeciNie nudzą sie dzieciAle się cieszymy, bo już nie ma zimyWeronika JatkowskaOlga Włoderska

Światowy Dzień Chorego

W dniu 11 lutego 2013 roku Biskup Polowy WP - dr Józef Guzdek z okazji XXI Światowego Dnia Chorego odwiedził chorych w WIM. Spotkał się z dziećmi przebywającymi w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej i przekazał od Caritas drobne upominki. O godz. 15.00 odprawił Mszę św. z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych.

Bal Karnawałowy

W dniu 30 stycznia 2013 roku w naszej szkole odbył się bal karnawałowy. W udekorowanej na tę okazję świetlicy zebrali się pacjenci z rodzicami i opiekunami. Prowadzący zapoznali uczestników z tradycją świętowania karnawału: organizowania wytwornych bali, maskarad oraz ulicznych pochodów i korowodów w dawnej Polsce, współcześnie w Europie i na świecie. Bawiono się przy największych przebojach karnawału. Odbyło się wiele konkursów tanecznych. Swoją wiedzę o karnawale można było sprawdzić podczas quizów z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Za udział w konkursach przewidziano nagrody, które bardzo cieszyły dzieci. Najmłodsi mieli okazję zatańczyć "kaczuszki" oraz "Muchę w mucholocie". Zabawę zakończył taniec z pomponami w wykonaniu rodziców i opiekunów. Do sal dzieci wracały w dobrych humorach, z upominkami i balonami.

Dzień Babci i Dziadka

Z okazji Dni Babci i Dziadka wystawiliśmy przedstawienie kukiełkowe "Czerwony Kapturek". Podczas warsztatów plastycznych dzieci wykonywały kartki – laurki dla swoich Babć i Dziadków. Wszystkim Seniorom życzymy zdrowia i 100 lat życia!

Wigilia

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?Dlaczego śpiewamy kolędy?Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.Dlatego, żeby podawać sobie ręce.Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.Dlatego, żeby sobie przebaczać.ks. Jan Twardowski

Prace dla WOŚP

W tym roku dzieci z Filii ZSS nr 86 przygotowały prace, które zostaną wystawione na licytację podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ten sposób dzieci ze szpitala chcą pomóc zebrać pieniądze potrzebna na ratowanie życia innych chorych dzieci.

Świąteczne Kartki dla Pracowników WIM

Przez cały miesiąc dzieci wykonywały świąteczne karty i drobne upominki, którymi tuż przed Świętami Bożego Narodzenia obdarowały pracowników WIM składając przy tym Świąteczne Życzenia. Powstało ponad 50 kart, 20 ozdób choinkowych i dwa anioły. Mamy nadzieję, że życzenia się spełnią a podarunki przywołają podczas Świąt spędzanych w gronie rodzinnym obraz dzieci wdzięcznych za okazaną im pomoc i życzliwość.

Idzie Mikołaj

Idzie, idzie święty z długą siwą brodą,a dwaj aniołkowie za ręce go wiodą.Niosą w wielkich koszach:słodziutkie pierniki, ciastka i cukierki,lalki, żołnierzyki.Każdemu nad głową złota gwiazdka świeci,idą i szukają samych grzecznych dzieci.

„Ozdoba na Choinkę” - Praca z Surowców Wtórnych

Nasze dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym dla dzieci i uczniów z placówek specjalnych "Ozdoba na choinkę" - praca z surowców wtórnych. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dekoracji świątecznej – ozdoby choinkowej i łańcucha na choinkę. Organizatorami konkursu są Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy i Koordynator miejskiego programu ekologicznego dla placówek specjalnych. Konkurs jest elementem programu "Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m.st. Warszawy". Celem konkursu jest: zainteresowanie dzieci i młodzieży wykorzystaniem surowców wtórnych; rozszerzenie wiedzy na temat segregacji odpadów i możliwości ich powtórnego wykorzystania; ukazanie możliwości wykorzystania surowców wtórnych przez uczniów z potrzebami edukacyjnymi; kształtowanie zdolności manualnych u dzieci. Prezentujemy powstałe prace.

Andrzejki

„Na andrzejki w końcu listopada ulać coś z wosku wypada”Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię dziecięcą, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji. Dzieci często zastanawiają się co ich w życiu spotka, planują i marzą. Z niecierpliwością oczekują na ten niezwykły, inny niż wszystkie dzień – dzień tajemniczych wróżb i czarów. Są różne sposoby, żeby dowiedzieć się, co nas czeka w przyszłości. Można pójść do wróżki, która ma czarnego kota i szklaną kulę. Można zapytać Cyganki, która wróży z kart i ręki. Można też wróżyć sobie samemu, ale trzeba to robić w czasie niezwykłym. Ten niezwykły czas miał miejsce we czwartek 29 listopada w wigilię imienin Andrzeja.Hokus – pokus, czary - mary,niech się spełnią andrzejkowe czary.

List do Mikołaja

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu „List do Mikołaja” realizowanego przez Fundację ROSA. W ramach tej akcji nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach plastycznych, podczas których tworzyli według własnej inwencji kartki pocztowe i pisali listy do Św. Mikołaja prosząc o prezenty. Fundacja ROSA dostarczyła naszej szkole materiały plastyczne, koperty i znaczki pocztowe potrzebne do wykonania i wysłania kartek. Na warsztatach mali pacjenci bardzo chętnie tworzyli piękne kartki, wykazując się przy tym dużą pomysłowością. Wysłaliśmy je do Mikołaja licząc na wspaniałe prezenty.

Kartka Ze Szpitala

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu "Kartka ze szpitala" realizowanego przez Fundację ROSA. W ramach tej akcji nasi uczniowie będą uczestniczyli w warsztatach plastycznych, podczas których będą tworzyć według własnej inwencji kartki pocztowe, redagować pozdrowienia lub opisywać swoje przeżycia, a następnie wysyłać je do swoich bliskich. W ten sposób mają szansę rozładować napięcie i stres związane z pobytem w szpitalu, wzmocnić więź z przyjaciółmi i rodziną, a także podzielić się swoimi odczuciami. Oprócz tego rozwijają kreatywność, wyobraźnię i wrażliwość estetyczną, co wyzwala pozytywne emocje. Fundacja ROSA dostarczyła naszej szkole materiały plastyczne, koperty i znaczki pocztowe potrzebne do wykonania i wysłania kartek. Na warsztatach 8 i 14 listopada 2012 r. mali pacjenci bardzo chętnie tworzyli piękne kartki, wykazując się przy tym dużą pomysłowością. Wysyłali je do rodziny, przyjaciół i kolegów z klasy.

Dzień Niepodległości

W naszej szkole w kalendarzu ważnych dat znalazło się Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto, obchodzone co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone w roku 1989.

Złota Jesień

Nasi podopieczni wzięli udział w konkursie plastyczno-literackim "Złota Jesień". Oto kilka prac. Mamy nadzieję zdobyć wiele nagród :).

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Już 37 raz zabrzmiał pierwszy dzwonek w naszej szkole. Małym uczniom - pacjentom życzymy wielu sukcesów w nauce i oczywiście zdrowia!