BIP - Dane podstawowe

Dane podmiotu w rejestrze REGON

Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu

 
Numer identyfikacyjny REGON 017295002
Numer NIP 1132497104
Nazwa SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 282 W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. PROF. DR JANA BOGDANOWICZA

Adres siedziby

 
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M. ST. WARSZAWA
Gmina/Dzielnica lub Delegatura WARSZAWA - PRAGA-POŁUDNIE
Ulica, miejscowość UL. NIEKŁAŃSKA 4/24, WARSZAWA
Poczta 03-924 WARSZAWA


Pozostałe (udostępnione) dane

 
Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Kod i nazwa szczególnej formy prawnej 97 - ZESPOŁY SZKÓŁ I PLACÓWEK SYSTEMU OŚWIATY PUBLICZNEJ
Kod i nazwa formy własności 113 - WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA
Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007 8560Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Data wpisu do rejestru / ewidencji lub data powstania podmiotu 2000-06-21
Data rozpoczęcia działalności 2000-09-01
Organ rejestrowy / ewidencyjny MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
Nazwa rejestru / ewidencji REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Numer nadany przez organ rejestrowy / ewidencyjny 12465

Struktura organizacyjna

Struktura Szkoły

Podczas pobytu szpitalnego zapewniamy edukację dzieciom z klas 0-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum. Opieką wychowawczą obejmujemy wszystkich chętnych - od przedszkola do liceum. 

Kierownictwo

Szkołą kieruje dyrektor Alicja Kott.

Majątek

Finansowanie Szkoły

Działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 282 w Szpitalu Dziecięcym SPZOZ im. prof. Jana Bogdanowicza w Warszawie jest finansowana ze środków budżetu m.st. Warszawy oraz ze środków od sponsorów. 

Wynagrodzenia nauczycieli ustalane są w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami) i regulamin wynagradzania stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXIX/1036/2012 r. m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2012 r..

Majątek Szkoły

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282 w Warszawie funkcjonuje w pomieszczeniach Szpitala Dziecięcego SPZOZ im. prof. Jana Bogdanowicza w Warszawie - umowa użyczenia lokalu użytkowego o powierzchni 31,24m2.

Majątek szkoły stanowi:

 • Sprzęt komputerowy zgodnie z Księgą Inwentarzową;
 • Sprzęt audiowizualny zgodnie z Księgą Inwentarzową;
 • Kserokopiarki zgodnie z Księgą Inwentarzową;
 • Księgozbiór i multimedia zgodnie z Księgą Inwentarzową.

Redakcja BIP

Adres redakcji:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282

w Szpitalu Dziecięcym SPZOZ im. prof. Jana Bogdanowicza

03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 4/24

Redaktor strony BIP:

Agnieszka Kaczorek

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP - Funkcjonowanie

Konta i lokalizacje

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282

w Szpitalu Dziecięcym SPZOZ im. prof. Jana Bogdanowicza

03-924 Warszawa

ul. Niekłańska 4/24

Tel.: 0-22 50-98-325

Faks: 0-22 50-98-256

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja szkoły

Załatwianie spraw

Załatwianie spraw - godziny przyjęć

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00

Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów w poniedziałki, środy i piątki w godz. 12.00 - 14.00

Tel.: 0-22 50-98-325

Faks: 0-22 50-98-256

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestry

Rejestry

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, Szkoła prowadzi następujące rejestry:

 • Księga uczniów;
 • Dane osobowe w dziennikach zajęć.

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Ustawie o Systemie Oświaty i Ustawie o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z Kodeksem Pracy Szkoła prowadzi rejestry:

 • pracowników;
 • emerytów.

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy i Ustawie o ochronie danych osobowych.

Dokumenty szkolne

Statutowe dokumenty szkolne

Opis dokumentu Typ Data  
Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 282 pdf 2017-11-23 [pobierz] 292kb
Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 282 pdf 2017-11-23 [pobierz] 370kb
Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 282 pdf 2017-11-23 [pobierz] 395kb
Kodeks etyki nauczycieli Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 282 pdf 2017-11-23 [pobierz] 202kb
Regulamin ucznia-pacjenta pdf 2012-11-11 [pobierz] 39kb
SUP-er karta pdf 2012-11-11 [pobierz] 32kb

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Opis dokumentu Typ Data  
 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pdf 2012-11-11  [pobierz] 189kb
 Wniosek o dofinansowanie - dzieci pdf 2012-11-11 [pobierz] 148kb
 Wniosek o dofinansowanie - pracownicy pdf 2012-11-11 [pobierz] 175kb
 Wniosek o dofinansowanie - emeryci pdf 2012-11-11 [pobierz] 172kb

 

Terminy posiedzeń komisji socjalnej ZSS86 w 2016r (wtorki):

 • 16 lutego
 • 26 kwietnia
 • 7 czerwca
 • 13 września
 • 8 listopada

 

Fundusz świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów

Opis dokumentu Typ Data  
 Zakładowy Fundusz Zdrowotny - informacje pdf  2012-12-22 [pobierz] 27kb 
 Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej pdf  2012-12-22 [pobierz] 25kb

 

Terminy spotkań Komisji Zdrowotnej w Biurze Edukacji w roku 2016:

 • I posiedzenie komisji - 25 marca - wnioski do 21 marca
 • II posiedzenie komisji - 17 czerwca - wnioski do 13 czerwca
 • III posiedzenie komisji - 23 września - wnioski do 19 września
 • IV posiedzenie komisji - 27 listopada - wnioski do 21 listopada

Wnioski można składać bezpośrednio w Biurze Edukacji ul. Górskiego 7 lub na Niekłańskiej u P. Iwony Kowalczyk.

BIP - Ogłoszenia

Praca

Oferty pracy

Aktualnie brak ogłoszeń o pracy.

Przetargi

Przetargi

Aktualnie brak ogłoszeń o przetargach.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Aktualnie brak zamówień.

BIP - Narzędzia

Instrukcja obsługi

Menu podmiotowe

Zgodnie z § 9.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej - strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 282 prowadzone są w formie wydzielonej części witryny www podmiotu.

Dostęp do BIP Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 282 uzyskuje się poprzez kliknięcie w menu górnym witryny - pozycji "Biuletyn informacji Publicznej". Menu to przenosi internautę do wydzielonej części witryny www poświęconej prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej. Część BIP charakteryzuje się dedykowanym dla niej menu prawym - które prowadzi do poszczególnych zagadnień o charakterze BIP. Informacje BIP są grupowane tematycznie - menu umieszczone z prawej strony witryny pozwala na ich wybór.