Szkolne wydarzenia

Rok szkolny 2019/2020

Lasy państwowe

 

We wtorek, 3 grudnia miłą przedświąteczną niespodziankę przygotowali dla nas przedstawiciele Dyrekcji Lasów Państwowych. Tuż przed wizytą św. Mikołaja zostaliśmy obdarowani choinkami, które wniosły do szpitala zapach lasu. Leśnicy przeprowadzili warsztaty dla uczniów. Tropem leśnych zwierząt podążyli chętnie ci, którzy zapragnęli owe tropy utrwalić na płóciennych torbach, zaś ci, którzy poczuli magię świat mieli okazję przygotować stroik z darów lasu.

Konkurs z okazji 60-lecia naszej szkoły szpitalne

Protokół komisji konkursowej 

Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego

„Poznaję, uczę się, bawię…, czyli o moim pobycie w szkole przyszpitalnej/sanatoryjnej” dla uczniów szkół szpitalnych i sanatoryjnych 

 

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniach 13-14.11.2019 r. dotyczącego Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego „Poznaję, uczę się, bawię…, czyli o moim pobycie w szkole przyszpitalnej/ sanatoryjnej”, organizowanego przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 282 w Warszawie.

Na konkurs nadesłano 131 prac, w tym 11 literackich, 112 plastycznych, 8 plastyczno-literackich z 20 placówek.

 

Szkoły, które przystąpiły do konkursu to:

1. Szkoła Sanatoryjna w Górkach Wielkich w ZSS w Skoczowie,

2. Szkoła Podstawowa nr 38 dla Dzieci Przewlekle Chorych w Kielcach

3. Zespól Szkół Specjalnych nr 3 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

4. Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie, 

5. Zespół Szkół Specjalnych nr 78 w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

6. Szkoła Podstawowa nr 346 przy Szpitalu Bielańskim w Warszawie

7. Zespół Placówek Specjalnych w Olsztynie

8. Szkoła Podstawowa nr 2 zorganizowana w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, Placówka w Dzierżążnie przy Zespole Placówek Specjalnych w Kartuzach

9. Zespół Szkół nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

10. Zespół Szkół Specjalnych nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

11. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 38 w Zabrzu

12. Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie,

13. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 13 przy Szpitalu Specjalistycznym w Puławach

14. Zespół Szkół Specjalistycznych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec”

15. Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju

16. ZSS przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu

17. Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie

18. Szkoła Podstawowa nr 27 Specjalna z Oddziałami Szpitalnymi w Wejherowie

19. Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdańsku

20. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282 w Warszawie

 

Oceny prac konkursowych dokonała Komisja w składzie:

1. Alicja Kott – dyrektor SPS nr 282 – przewodnicząca Komisji

2. Ewa Szarowska – kierownik wychowania SPS nr 282

3. Joanna Brandys – nauczyciel bibliotekarz

4. Małgorzata Lewkowicz – nauczyciel języka polskiego

5. Agnieszka Kaczor – wychowawca zajęć pozalekcyjnych

6. Iwona Kowalczyk – nauczyciel plastyki i wychowawca zajęć pozalekcyjnych.

 

Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę:

a. zgodność pracy z tematyką konkursu,

b. sposób ujęcia tematu, 

c. estetykę, oryginalność i kreatywność,

d. walory językowe pracy,

e. samodzielność wykonania pracy,

f. walory artystyczne: kompozycję, kolorystykę, technikę wykonania.

 

Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 3-6 lat

I miejsce – Laura Kamińska lat 6 SPS nr 282 w Warszawie

II miejsce – Hubert Borek lat 5 ZS nr 33 w Bydgoszczy

III miejsce – Ewa Starowicz lat 6 SPS nr 282 w Warszawie

III miejsce – Agnieszka Wójcik lat 6 SPS nr 282 w Warszawie

Wyróżnienia: 

- Wiktoria Pietraszyk lat 6 SP nr 27 w Wejherowie

- Lidia Barańska lat 6 SPS nr 282 w Warszawie

 

W kategorii konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III

I miejsce – Zuzanna Machujska kl.III ZPS w Olsztynie

II miejsce – Zuzanna Byblewska kl.III ZSS w Kołobrzegu

II miejsce – Gabriela Pawliszak kl. II ZS w Rzeszowie

III miejsce – Sabina Lenart kl. II ZSS nr 3 w Krakowie

III miejsce – Oliwia Konkol-Szulc kl. II SP nr 2 w Kościerzynie (Dzierżążno)

Wyróżnienia: 

- Bartosz Dudek kl. II ZSS w Szczecinie

- Kinga Zarychta kl. II SPS nr 282 w Warszawie

- Julia Kara kl. II ZSSP w Tarnowie

- Gabriela Szumilas kl. III ZSS w Kołobrzegu

- Katarzyna Szczęch kl. III ZPS w Olsztynie

- Karol Paszkiewicz kl. II SPS nr 282 w Warszawie

- Maja Szpara kl. I ZSS nr 78 w Warszawie

 

W kategorii konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VI

I miejsce – Dominik Domański kl. IV SPS nr 282 w Warszawie 

II miejsce – Hanna Rogalewska kl.VI ZSS w Szczecinie 

II miejsce – Julia Kicza kl. VI ZPS w Olsztynie 

III miejsce – Dominika Garska kl. VI SP nr 2 w Kościerzynie (Dzierżążno)

III miejsce – Greta Sikora kl. V SPS nr 38 w Zabrzu

Wyróżnienia: 

- Martyna Czernel kl. V SPS nr 38 w Zabrzu

- Mikołaj Morciniec kl. IV ZSS nr 78 w Warszawie

- Wiktoria Machniak kl. VI ZS w Rzeszowie

- Oliwier Domagalski kl. V ZSS w Kołobrzegu

- Zuzanna Kasza kl. VI ZS w Rzeszowie

- Lena Kęska kl. VI ZSS nr 78 w Warszawie

- Zuzanna Chodara kl. V ZSS nr 3 w Krakowie

- Sara Górecka kl. V ZSS nr 3 w Krakowie

- Julia Cichocka kl. VI PS nr 10 w Gdańsku

 

W kategorii konkurs plastyczny dla uczniów klas VII-VIII

I miejsce – Angelo Dziwura kl. VIII ZS w Rzeszowie

I miejsce – Kamil Dąbrowski kl. VIII ZSS w Rymanowie Zdroju 

II miejsce – Kamil Śmieja kl.VIII ZSS w Kamieńcu 

III miejsce – Julia Występek kl. VIII ZS w Rzeszowie 

III miejsce – Dominika Tokarek kl. VIII SPS nr 38 w Zabrzu 

III miejsce – Natalia Walkusz kl. VIII SP nr 2 w Kościerzynie (Dzierżążno)

III miejsce – Zuzanna Ragan kl. VII SPS nr 13 w Puławach

Wyróżnienia: 

- Zuzanna Hanyżewska kl. VII ZS nr 33 w Bydgoszczy

- Weronika Kryłowicz kl. VIII ZS nr 15 w Białymstoku

- Martyna Deyk kl. VII SP nr 2 w Kościerzynie (Dzierżążno)

- Amelia Kreft kl. VIII SP nr 2 w Kościerzynie (Dzierżążno)

- Amelia Okuniewska kl. VIII w Olsztynie

 

W kategorii konkurs plastyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

I miejsce – Ewa Krzesińska kl. I LO SPS nr 346 w Warszawie

 

W kategorii konkurs plastyczno-literacki:

I miejsce – Bartosz Wiatrz kl. V Szkoła Sanatoryjna w Górkach Wielkich 

II miejsce – Magdalena Krzyżek kl. V ZSS nr 78 w Warszawie

Wyróżnienia: 

Alva Zwolińska – Svensson kl.V ZSS w Szczecinie

Gabriela Benirowska kl.V SPS nr 282 w Warszawie

Radosław Wieczorek kl. VI SP nr 38 w Kielcach

Karolina Hebda kl.VI SP 17 w Tarnowie

Zuzanna Kaczmarczyk kl. III SP nr 38 w Kielcach

 

W kategorii konkurs literacki - proza:

Kategoria – klasy I-III: 

 I miejsce – Artur Wesołowski kl. III SPS nr 38 w Zabrzu 

Kategoria – klasy IV-VI: 

I miejsce – Katarzyna Moroń kl. IV ZSS w Rymanowie Zdroju

II miejsce – Marcin Gwiazda kl. V ZS w Rzeszowie

Kategoria VII – VIII:

I miejsce – Julia Siwicka kl. VIII SPS nr 38 w Zabrzu

 

W kategorii konkurs literacki – wiersz:

I miejsce – Natalia Hanus kl.VI ZS w Rzeszowie

 

Wyróżnienia w kategorii konkurs literacki:

Justyna Berezek kl. VI ZS w Rzeszowie

Szymon Kuchciak kl. I LO ZSS w Rymanowie Zdroju

Aneta Paruzel kl. VIII SPS nr 38 w Zabrzu

Maja Mazur kl. VIII ZS w Rzeszowie

Patrycja Kępka kl. VIII ZSS w Rymanowie Zdroju

Martyna Gajda kl. VIII ZSS w Rymanowie Zdroju

 

Komisja Konkursowa i organizatorzy doceniła wkład dzieci oraz wychowawców i nauczycieli, którzy zachęcili swoich uczniów do udziału w konkursie.

Szkoła do hymu

 

8 listopada 2019 roku nasza szkoła przystąpiła do akcji #SzkołaDoHymnu

W oddziale alergologii-dermatologii o godzinie 11:11 wszystkie dzieci, rodzice, grono pedagogiczne oraz personel medyczny odśpiewali wspólnie Hymn Polski – Mazurek Dąbrowskiego. 

Następnie mali pacjenci zaśpiewali „Piosenkę młodego patrioty” grając na instrumentach perkusyjnych. Było uroczyście i wzruszająco.

Niepodległa

 

5 listopada 2019 roku we wszystkich oddziałach szpitalnych z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyła się inscenizacja pt. „Niepodległa”.  Dzieci, rodzice i nauczyciele wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne, wszyscy grali na instrumentach perkusyjnych, a w oddziałach było biało-czerwono. W każdym oddziale powstały niepodległościowe plakaty z imionami wszystkich pacjentów. 

Powitanie jesieni

 

25 września 2019 roku odbyło się uroczyste Powitanie jesieni w szpitalu. We wszystkich oddziałach szpitalnych nauczyciele przedstawili inscenizację teatralną pt. „ O tym jak jesień liście malowała…” Pani  Jesień wraz z Panią Lato, Wiatrem, Liskiem i Wiewiórką odwiedziły wszystkie dzieci w salach szpitalnych.  Pacjenci poznawali dary jesieni, rozwiązywali zagadki o tematyce ekologicznej i śpiewali wspólnie z rodzicami i nauczycielami jesienne piosenki. Pani Jesień zostawiła dzieciom Eko-Przesłanie na każdy dzień.

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

Drugiego września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Wszystkich powitała pani dyrektor szkoły i przypomniała o 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Następnie odbyła się część artystyczna: pacjentka przeczytała wiersz pt. „ Na dobry początek” , zebrani śpiewali i akompaniowali wybranymi przez siebie instrumentami do piosenki pt. „Dostał Jacek elementarz”. Odbył się quiz dotyczący szkolnego życia i obejrzeliśmy film na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Każdy mógł spróbować rozwiązać zagadki „Pani Izy”. Prezentacja multimedialna przybliżyła nam pracę szkoły                  w minionym roku. Każde dziecko dostało upominek a pierwszoklasiści wyprawkę szkolną.

Uroczystość przygotowały: I.Wojtaś, V.Sobczak, M.Culepa, A.Gajc

Rok szkolny 2018/2019

Konkurs plastyczno-literacki

 

Drodzy Państwo,

 

Jesteśmy nauczycielami w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 282 w Warszawie. Nasza placówka mieści się w Szpitalu Dziecięcym im. prof. Jana Bogdanowicza. W tym roku nasza szkoła obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia. W ramach obchodów organizujemy Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny „Poznaję, uczę się, bawię…, czyli o moim pobycie w szkole przyszpitalnej/sanatoryjnej” dla uczniów szkół szpitalnych i sanatoryjnych. Naszym celem jest promocja szkolnictwa w zakładach leczniczych i prezentacja działalności i osiągnięć tego typu szkół.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa uczniów do udziału w konkursie.

 

Regulamin konkursu

 

Święta Majowe

 

Dnia 26 i 27 kwietnia w naszej szkole odbyły się zajęcia poświęcone świętom majowym: Świętu Pracy,  Dniu  Flagi Rzeczypospolitej, Świętu Narodowemu Trzeciego Maja. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy.   Grupa dzieci  młodszych  zobaczyła teatrzyk kamishibai pt. Jadą dzieci drogą.   Następnie dzieci zostały zabrane w podróż Wisłą do Gdańska. Uczniowie poznali najważniejsze miejsca i miasta położone nad królową polskich rzek.  Zwieńczeniem zajęć była zabawa szrafami w barwach narodowych w rytm piosenki Rodziny dom i wykonanie  kotylionów z biało-czerwonych serduszek. W kolejnym dniu zajęć starsi uczniowie zobaczyli prezentację na temat Święta Pracy i Dnia Flagi. Następnie z pomocą nauczycieli dokonali interpretacji obrazu Jana Matejki Konstytucja 3 Maja. Poznali  tło historyczne okresu, i osoby, które znajdują się na obrazie mistrza oraz  ich stosunek do Konstytucji 3 Maja. W części plastycznej zajęć uczniowie wykonali biało-czerwone kwiaty i odśpiewali pieśń patriotyczną Witaj, majowa jutrzenko

 

Święto Polskiej Muzyki i Plastyki - Stanisław Moniuszko

 

W tym roku przypada 200. rocznica urodzin wybitnego polskiego kompozytora, twórcy polskiej opery narodowej – Stanisława Moniuszki. 15 maja w ramach  obchodów Roku Moniuszkowskiego oraz Święta Polskiej Muzyki i Plastyki odbyły się w naszej szkole zajęcia poświęcone temu znakomitemu muzykowi. 

 

Dzieci poznały życiorys Moniuszki, obejrzały fragmenty jego najsłynniejszych oper – „Strasznego dworu” i „Halki”. O tym, że twórczość artysty może się podobać, świadczy zachowanie naszych uczniów, którzy świetnie się bawili słuchając jego utworów. Tańczyli z kolorową chustą, akompaniowali na instrumentach perkusyjnych do pieśni „Chochlik”, a w czasie słuchania jego najsłynniejszej pieśni – „Prząśniczka” – nawijali włóczkę na kłębki. Mali pacjenci z entuzjazmem rozwiązywali zagadki muzyczne i malowali portret artysty w stylu pop art. Inspiracją do prac plastycznych była zaprezentowana na filmie wystawa „Viva Moniuszko” z Teatru Wielkiego przełamująca schematyczne podejście do tego wybitnego polskiego kompozytora. 

 

Bajczytanki Pani Hanki

 

Bajczytanki Pani Hanki to seria wierszy skierowana do dzieci przedszkolnych i uczniów młodszych klas szkoły podstawowej. Mieliśmy okazję wysłuchać wielu z nich 17 maja na spotkaniu z autorką Panią Hanną Niewiadomską. Spotkanie zostało przez autorkę nazwane „Zabawy z poezją” i takie właśnie było. Autorka opowiadała o tym, jak pisze wiersze i skąd czerpie pomysły.  Zachęcała dzieci do szukania rymów, kończenia już rozpoczętych wersów i zwrotek oraz tworzenia własnych wierszy. Chętnych do zabawy słowem nie brakowało. Na spotkanie przyszli pacjenci w różnym wieku, co stanowiło dla pani Hanny rodzaj wyzwania. Dobrze wybrane i ciekawie zinterpretowane przez autorkę wiersze cieszyły się zainteresowaniem uczestników niezależnie od wieku.

 

Dziękujemy!

 

Pan Kasdepke

 

„Bezu-Bezu i Spółka” to  najnowsza książka Grzegorz Kasdepke, która właśnie trafia do czytelnika.

 

25 kwietnia mogliśmy posłuchać jej fragmentów czytanych przez autora na spotkaniu z pacjentami szpitala. Według pisarza jest to propozycja nawet dla tych, którzy nie lubią czytać. Dlaczego? Jest zbiorem krótkich opowiadań. Nawiązuje do dzieciństwa pisarza i jego pierwszych lat w szkole, a więc do doświadczeń, które każdy samodzielny czytelnik ma już za sobą. Można zatem chociażby porównać, powspominać, a przy okazji nieźle się pośmiać. Co więcej, opowiadań nie trzeba czytać

w kolejności ustalonej przez autora.

 

O tej i wielu innych – a spod pióra pisarza wyszło już ponad pięćdziesiąt książek – opowiadał  z humorem pan Kasdepke czytelnikom. Cierpliwie odpowiadał też na liczne, najtrudniejsze nawet pytania.  Było ciekawie i zabawnie. Jak zawsze.

 

Światowy Dzień Misia

 

W towarzystwie licznie zgromadzonych misiów i nie mniej licznym ich wielbicieli przez dwa dni świętowaliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Bohaterem pierwszego dnia został miś senior

- Kubuś Puchatek, a następnego jego nieco młodszy kolega Miś Uszatek. Urządziliśmy konkurs wiedzy o Kubusiu, przypomnieliśmy inne znane misie, odgadywaliśmy zagadki, śpiewaliśmy, oglądaliśmy film. Zajęcia dotyczące Misia Uszatka poprowadziły nauczycielki z Wydziału Wspomagania Edukacji Biblioteki Pedagogicznej im. KEN w Warszawie. Dzieci słuchały opowieści o jednej z przygód  Misia, szukały Uszatka pod stertą liści, poznawały jego przyjaciół, rysowały. Na koniec wysłuchały też opowiadania czytanego z wykorzystaniem skrzynki kamishibai.

 

Wszystkie dzieci dostały misie. Z misiami nigdy nie jest nudno.

 

100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

 

Dziewiątego listopada 2018 roku w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W odświętnie udekorowanej sali konferencyjnej zebrali się uczniowie, ich opiekunowie oraz pani dyrektor szkoły szpitalnej wraz z nauczycielami.

 

Spotkanie rozpoczęło się od powitania wszystkich uczestników przez panią dyrektor Alicję Kott. Następnie o godzinie 11:11 został odśpiewany w sposób uroczysty i podniosły hymn naszej ojczyzny. Zrobiliśmy to w ramach akcji podjętej z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej Rekord dla Niepodległej. Tym samym nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiego świętowania Dnia dla Niepodległej. Uczniowie naszej szkoły, Michał i Bartek z oddziału alergologii recytowali wiersze o charakterze patriotycznym. Podczas wspólnego uczczenia tak ważnego dla Polski święta pacjenci obejrzeli inscenizację Niepodległa, którą przygotowali nauczyciele szkoły szpitalnej ubrani w uroczyste stroje. Dzieci i ich opiekunowie wzięli udział we wspólnych zabawach przy patriotycznych piosenkach, z wykorzystaniem  instrumentów perkusyjnych oraz specjalnie na tę okazję przygotowanych rekwizytów w barwach narodowych (papierowe serca, flagi, szarfy.) Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali upominki przekazane przez Instytut Pamięci Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.

Polska to My

 

Nasza szkoła bierze udział w akcji, której patronuje Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Warszawski Program Edukacji Kulturalnej Polska to MY. Autoportret w 100-lecie Niepodległości. Ideą akcji jest pokazanie że Polska to przede wszystkim ludzie, to my, obywatele w różnym wieku. Tworzymy wspólnotę, która jest naszą siłą. Ze zdjęć autoportretów przekazanych przez szkoły i przedszkola do organizatorów akcji powstaną prezentacje slajdów, które będą pokazane na murach warszawskich domów lub na innych nośnikach w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

1 września zebraliśmy się w sali konferencyjnej. Wszystkich powitała pani dyrektor szkoły.  Następnie wysłuchaliśmy wierszy dotyczących nowego roku szkolnego. Odbył się quiz dotyczący szkolnego życia i zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Obejrzeliśmy prezentację multimedialną przybliżającą miniony rok. Każdy mógł spróbować rozwiązać zagadki „Pani Izy”. Uczniowie akompaniowali wybranymi przez siebie instrumentami do piosenki „Dostał Jacek Elementarz”. Na zakończenie każde dziecko  dostało drobny upominek a pierwszoklasiści zostali obdarowani wyprawką szkolną.

 

Odpowiedzialne: Violetta Sobczak, Izabela Wojtaś, Monika Culepa, Anna Gajc